Công ty dầu khí Biển Đông tuyển dụng

24/07/2011

Công ty DK Biển Đông chuẩn bị tuyển dụng các nhóm chức danh sau làm việc ngoài giàn khai thác:
1. Production and control room engineer
2. Mechanic
3. Electrical and instrumentation
4. Deck crew
 
Tất cả các chức danh đều có từ vị trí supervisor cho đến vị trí technician
Các vị trí Technician: có kinh nghiệm trong ngành Dầu khí càng tốt còn nếu không thì sinh viên khá giỏi. Sẽ được đào tạo trước khi đi biển làm việc
Lương bổng hấp dẫn, chế độ chính sách tốt
 
Liên hệ: Nguyễn Thanh Tĩnh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 0972478672.