WORKSHOP "TIN HỌC VĂN PHÒNG VÀ BÍ QUYẾT CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG

16/05/2022

Tối ngày 14/5/2022, CLB Dầu khí đã tổ chức thành công buổi hội thảo "Tin học văn phòng và bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng".

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020 CLB DẦU KHÍ

31/08/2020

Năm học 2019-2020 là năm CLB đã gặp rất nhiều khó khăn về thời gian tổ chức sự kiện do dịch Covid, tuy nhiên CLB vẫn tiếp tục được duy trì và hoạt động khá tốt trên tất cả các ban: sự kiện, truyền thông và chuyên ngành. CLB Dầu Khí đã đi sâu và thực hiện các hoạt động sau: