Lễ trao học bổng của Công ty Hoàng Long – Hoàn Vũ cho sinh viên Khoa Dầu khí

05/12/2020

Sáng ngày 4/12/2020 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã diễn ra Lễ trao học bổng của Công ty Hoàng Long – Hoàn Vũ cho sinh viên Khoa Dầu khí. Cụ thể, học bổng được trao cho 6 sinh viên đang theo học chương trình đại học chính quy của Khoa, có địa chỉ thường trú tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, những nơi vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Lễ trao học bổng của Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc

30/12/2019

Sáng ngày 27/12/2019 tại Phòng Hội thảo Khoa Dầu khí - Nhà C12 tầng, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc đã trao học bổng cho các sinh viên Khoa Dầu khí có kết quả học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.