THÔNG BÁO CƠ HỘI HỌC BỔNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC NEW MEXICO TECH_MỸ

24/01/2019

Trường Đại học New Mexico Tech (NMT) là một trong những Trường đại học hàng đầu của bang New Mexico (Mỹ). Đại diện NMT sẽ có buổi thảo luận giới thiệu các ngành nghề đào tạo cho các sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Sau buổi thảo luận NMT sẽ phỏng vấn tuyển sinh và cấp các suất học bổng (toàn phần hoặc bán phần) đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ cho học kỳ Fall – 2019 và Spring -2020.

Nike Air Jordan

- Đối tượng phỏng vấn: Sinh viên năm cuối và sinh viên đã tốt nghiệp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Thời gian: 13h30' thứ hai, ngày 18/02/2019;

- Địa điểm: Phòng Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Để tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo của NMT, truy cập link: https://www.nmt.edu/academics/compsci/index.php hoặc truy cập link: http://www.nmt.edu/gradstudies/admissions.php để tìm hiểu các điều kiện theo học và thu tục nộp hồ sơ.