Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Duy Tuấn, ngành Kỹ thuật dầu khí

10/06/2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Nguyễn Duy Tuấn đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.