Thông tin tuyển dụng - Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

13/05/2021

Là thành viên lớn nhất thuộc Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất với hơn 10.000 nhân lực đang chiếm thị phần số 1 Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất gang thép. Nhằm mở rộng quy mô phát triển, phục vụ sản xuất kinh doanh, Hòa Phát Dung Quất có nhu cầu tuyển dụng hơn 6000 chỉ tiêu với đa dạng ngành nghề

Thông tin tuyển dụng - Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

30/06/2020

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Việc xây dựng thành công và đưa NMLD Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.