Thông báo chương trình Trại hè QT năm 2015

13/05/2015

Khoa Dầu khí thông báo chương trình trại hè Quốc tế năm 2015 tại Trung Quốc, chi tiết theo file đính kèm

Tải về tại đây