Thông báo triển khai thủ tục miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021, trợ cấp xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng cuối năm 2020 cho sinh viên hệ chính quy

09/09/2020

Thông báo triển khai thủ tục miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021, trợ cấp xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng cuối năm 2020 cho sinh viên hệ chính quy

Nội dung chi tiết trong file đính kèm. 

Tải về tại đây