TOP 300 thí sinh có kết quả thi cao nhất vào ĐH Mỏ - Địa chất năm 2011

28/07/2011

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 1418 Dương Hùng Cường 10.12.1993 7.75 9.50 9.00 26.50
2 1566 Nguyễn Bá Hoàng Cường 14.11.1993 8.25 9.00 9.00 26.50
3 12919 Lưu Đình Tùng 07.05.1993 8.25 8.75 8.75 26.00
4 11659 Đoàn Văn Toản 20.08.1993 8.00 8.00 8.75 25.00
5 2572 Trần Thành Đạt 18.12.1993 8.00 8.50 7.75 24.50
6 5176 Nguyễn Đình Huỳnh 18.07.1993 8.25 7.75 8.50 24.50
7 3107 Vũ Trường Giang 16.03.1993 7.00 8.50 8.50 24.00
8 3180 Trương Sỹ Giang 30.10.1993 7.75 7.75 8.50 24.00
9 13206 Nguyễn Thị Vân 04.01.1993 7.75 7.25 8.25 23.50
10 1859 Nguyễn Văn Duy 15.12.1993 8.75 7.75 7.00 23.50
11 2010 Nguyễn Tiến Dũng 14.04.1993 7.75 7.00 8.50 23.50
12 5189 Thiều Đình Huỳnh 12.04.1993 8.50 7.00 7.75 23.50
13 5255 Hoàng Huy Hùng 30.11.1993 7.25 8.75 7.50 23.50
14 8289 Nguyễn Văn Nhân 09.11.1993 6.75 8.25 8.50 23.50
15 9477 Vũ Đình Sáu 18.05.1993 7.50 7.50 8.25 23.50
16 9650 Lê Hữu Sơn 15.01.1993 7.75 7.75 7.75 23.50
17 12785 Ngô Thanh Tú 24.08.1993 6.25 7.75 9.00 23.00
18 14552 Trương Hải Thượng 29.10.1993 9.00 6.75 7.00 23.00
19 3182 Nguyễn Thị Giang 10.06.1993 9.00 7.50 6.50 23.00
20 3915 Nguyễn Trung Hiếu 05.12.1993 7.50 7.75 7.50 23.00
21 6265 Khổng Hữu Lâm 14.02.1993 8.00 7.25 7.75 23.00
22 10456 Lương Văn Thắng 17.12.1993 8.00 6.00 8.50 22.50
23 11674 Đồng Văn Tô 16.03.1993 7.75 7.00 7.50 22.50
24 14074 Thái Khắc Như Hội 19.05.1993 8.00 7.25 7.25 22.50
25 14170 Trần Đình Linh 08.07.1993 8.50 7.50 6.25 22.50
26 1628 Trần Quý Dậu 19.02.1993 7.25 6.50 8.50 22.50
27 3058 Phan Duy Đức 05.08.1993 7.75 8.25 6.50 22.50
28 9250 Phạm Trung Quý 26.10.1993 7.25 8.25 7.00 22.50
29 10614 Mai Xuân Thắng 28.02.1991 6.50 6.50 9.00 22.00
30 11462 Bùi Minh Tiến 08.04.1993 5.50 7.50 8.75 22.00
31 12648 Đỗ Văn Tuyến 23.05.1993 7.00 7.25 7.50 22.00
32 13969 Nguyễn Thị Hà 18.01.1993 6.50 7.50 7.75 22.00
33 14418 Nguyễn Đức Sơn 18.08.1993 7.00 8.25 6.75 22.00
34 167 Nguyễn Bình Anh 28.01.1993 8.50 7.75 5.75 22.00
35 2295 Nguyễn Trọng Dương 08.09.1993 7.75 5.50 8.50 22.00
36 5970 Bùi Đăng Khoa 01.05.1993 7.50 6.75 7.50 22.00
37 6808 Dương Văn Long 17.08.1993 7.75 7.75 6.25 22.00
38 9270 Nguyễn Trọng Quý 10.08.1993 8.00 6.50 7.25 22.00
39 9633 Nguyễn Thanh Sơn 18.10.1993 7.25 8.50 6.25 22.00
40 10527 Đặng Minh Thắng 20.04.1993 5.25 8.50 7.50 21.50
41 14650 Trương Văn Tuấn 25.10.1993 8.50 5.25 7.50 21.50
42 1668 Ngô Minh Diệu 20.08.1993 6.25 6.75 8.25 21.50
43 2276 Trịnh Văn Dương 05.10.1993 6.75 7.25 7.50 21.50
44 2450 Nguyễn Quốc Đạt 02.01.1993 7.75 8.50 5.00 21.50
45 2462 Lương Quốc Đạt 17.09.1993 7.50 7.50 6.50 21.50
46 499 Triệu Tuấn Anh 16.06.1993 7.00 7.25 7.00 21.50
47 5329 Nguyễn Xuân Hùng 07.07.1993 8.25 6.50 6.50 21.50
48 5423 Trần Duy Hưng 05.06.1993 7.00 8.00 6.25 21.50
49 6530 Hoàng Việt Linh 18.07.1993 7.00 6.50 8.00 21.50
50 9005 Hồ Công Quân 12.01.1993 8.75 6.50 6.00 21.50
51 9142 Đào Kim Quyết 08.01.1993 6.00 8.50 6.75 21.50
52 9924 Phạm Đức Thanh 31.05.1993 7.00 7.50 7.00 21.50
53 11073 Trần Văn Thuỳ 05.03.1993 6.00 8.00 6.75 21.00
54 11661 Ngô Bá Toản 13.12.1993 7.25 7.50 6.00 21.00
55 1263 Bùi Công Chức 20.07.1993 5.75 7.25 8.00 21.00
56 14655 Nguyễn Anh Tuấn 07.10.1991 7.25 7.00 6.50 21.00
57 2207 Nguyễn Thế Dương 20.12.1993 6.50 7.00 7.25 21.00
58 2871 Nguyễn Trung Đức 23.09.1993 7.75 5.75 7.50 21.00
59 3195 Dương Văn Giang 07.12.1993 8.00 6.50 6.50 21.00
60 3471 Nguyễn Đức Hải 03.07.1993 7.00 6.75 7.25 21.00
61 3796 Ngô Huy Hậu 28.06.1993 7.25 8.00 5.50 21.00
62 4133 Nguyễn Tuấn Hiệp 04.09.1993 7.50 7.00 6.25 21.00
63 4533 Nguyễn Đức Hoàng 25.01.1993 7.50 6.50 6.75 21.00
64 6045 Phạm Trung Kiên 27.07.1993 7.50 6.50 7.00 21.00
65 6295 Vũ Bảo Lâm 13.01.1993 7.75 6.50 6.50 21.00
66 6521 Nguyễn Diệu Linh 07.10.1993 7.75 5.25 7.75 21.00
67 6568 Phạm Khánh Linh 22.08.1993 7.25 7.50 6.25 21.00
68 9383 Vũ Đức Quỳnh 29.11.1993 7.00 7.50 6.25 21.00
69 9593 Mạc Xuân Sơn 20.09.1993 7.50 6.75 6.75 21.00
70 9776 Nguyễn Doanh Toại 04.10.1993 6.75 6.50 7.50 21.00
71 9873 Đỗ Văn Tân 20.09.1993 7.50 7.50 5.75 21.00
72 10041 Trần Văn Thái 20.01.1993 7.25 7.25 5.75 20.50
73 10075 Đào Xuân Thái 30.05.1993 6.75 6.00 7.50 20.50
74 11458 Nguyễn Văn Tiến 02.03.1993 7.50 7.50 5.50 20.50
75 11634 Lê Văn Toàn 27.07.1993 6.50 6.50 7.50 20.50
76 11710 Nguyễn Thị Thu Trang 24.12.1993 6.25 6.75 7.25 20.50
77 12844 Nguyễn Hoàng Tùng 25.04.1993 6.75 7.00 6.50 20.50
78 13069 Lê Thị Tươi 14.07.1993 6.75 7.00 6.50 20.50
79 13304 Nguyễn Văn Việt 08.03.1993 5.25 7.25 7.75 20.50
80 13804 Nguyễn Đức Cầm 11.12.1993 8.25 5.75 6.25 20.50
81 14053 Hồ Sỹ Hoàng 13.06.1993 8.25 7.50 4.50 20.50
82 2004 Nguyễn Văn Dũng 08.05.1993 6.25 7.50 6.50 20.50
83 2676 Vũ Văn Đình 08.05.1993 8.00 6.00 6.50 20.50
84 4143 Nguyễn Xuân Hiệp 08.12.1993 3.25 9.00 8.25 20.50
85 4506 Lương Văn Hoàn 25.03.1993 6.75 6.50 7.25 20.50
86 4758 Nguyễn Bách Hội 28.08.1993 7.75 5.00 7.50 20.50
87 4773 Nguyễn Phú Hợp 14.10.1993 7.00 6.75 6.50 20.50
88 5463 Đặng Duy Hưng 25.11.1993 7.25 6.50 6.50 20.50
89 568 Lê Ngọc Tuấn Anh 18.09.1993 6.75 7.50 6.25 20.50
90 577 Mông Đức Anh 05.08.1993 5.50 7.50 7.50 20.50
91 6014 Ngô Văn Khuê 25.02.1993 5.50 7.50 7.50 20.50
92 7267 Lê Khắc Mạnh 31.12.1993 7.50 7.50 5.25 20.50
93 7805 Đào Xuân Năng 20.04.1993 7.00 6.50 6.75 20.50
94 8705 Đoàn Văn Phương 16.03.1993 7.00 6.75 6.50 20.50
95 890 Lê Văn Bình 05.11.1990 5.75 7.00 7.75 20.50
96 9442 Vũ Thị Sang 04.04.1993 7.25 6.50 6.75 20.50
97 9657 Hà Sỹ Sơn 02.07.1993 7.00 7.00 6.50 20.50
98 10012 Lê Hữu Thanh 06.01.1993 8.00 6.50 5.50 20.00
99 10153 Nguyễn Văn Thành 09.08.1993 7.00 6.75 6.25 20.00
100 10193 Phạm Công Thành 19.01.1993 8.00 5.50 6.25 20.00
101 10245 Lê Quý Thành 21.01.1993 6.00 7.50 6.25 20.00
102 10739 Nguyễn Tiến Thịnh 25.12.1993 6.50 5.50 7.75 20.00
103 10826 Lê Văn Thọ 02.08.1993 5.50 7.00 7.50 20.00
104 11211 Đào Thị Thủy 26.07.1993 8.00 6.25 5.75 20.00
105 11325 Nguyễn Mạnh Thức 25.01.1993 7.00 6.50 6.50 20.00
106 1143 Nguyễn Trọng Chính 15.07.1993 5.75 6.00 8.25 20.00
107 12286 Nguyễn Danh Tuân 02.09.1993 5.50 6.75 7.75 20.00
108 1237 Hoàng Văn Chuyền 04.08.1993 6.75 6.75 6.50 20.00
109 12657 Ngô Văn Tuyến 20.11.1993 7.50 6.50 5.75 20.00
110 13036 Cao Hữu Tùng 21.08.1993 7.00 8.25 4.75 20.00
111 13449 Nguyễn Hoàn Vũ 21.10.1993 7.25 8.00 4.50 20.00
112 2056 nguyễn văn dũng 20.02.1993 6.50 6.50 6.75 20.00
113 2581 Lê Phú Đạt 09.10.1993 7.00 5.25 7.75 20.00
114 2695 Trịnh Duy Định 30.12.1993 7.25 7.00 5.75 20.00
115 3034 Nguyễn Văn Đức 07.11.1993 6.50 7.50 5.75 20.00
116 3134 Dương Thuỳ Giang 22.11.1993 7.25 6.00 6.75 20.00
117 3406 Nguyễn Hải Hà 09.04.1992 7.50 5.50 6.75 20.00
118 3568 Phạm Văn Hải 10.10.1993 6.25 6.00 7.50 20.00
119 3603 Phạm Xuân Hải 20.01.1993 7.25 7.75 5.00 20.00
120 3787 Nguyễn Đình Hậu 10.06.1992 7.50 6.00 6.25 20.00
121 3918 Nguyễn Trọng Hiếu 20.09.1993 6.50 7.50 5.75 20.00
122 455 Phạm Hoàng Anh 12.10.1993 6.25 7.25 6.50 20.00
123 4972 Phạm Quang Huy 05.05.1993 6.50 7.00 6.50 20.00
124 4985 Phạm Văn Huy 05.11.1993 7.25 4.50 8.25 20.00
125 500 Trần Ngọc Anh 11.11.1993 6.00 7.00 6.75 20.00
126 5358 Nguyễn Mạnh Hùng 13.09.1993 7.50 6.25 6.00 20.00
127 553 Nguyễn Tuấn Anh 25.04.1993 6.50 6.50 7.00 20.00
128 5691 Nguyễn Văn Hướng 25.12.1993 5.75 7.50 6.50 20.00
129 6466 Phạm Thùy Linh 16.08.1993 7.50 5.75 6.50 20.00
130 6942 Dương Đức Lợi 09.03.1993 5.75 7.25 7.00 20.00
131 7482 Dương Văn Minh 18.10.1993 6.00 6.50 7.25 20.00
132 8236 Phạm Văn Nguyễn 01.09.1993 7.00 6.50 6.50 20.00
133 8524 Đặng Đình Phan 29.08.1993 7.50 7.00 5.25 20.00
134 9017 Lê Hồng Quân 28.09.1992 6.75 7.25 5.75 20.00
135 932 Nguyễn Văn Cao 15.10.1993 7.00 6.25 6.50 20.00
136 9641 Nhâm Đức Sơn 20.05.1993 6.75 6.75 6.50 20.00
137 9729 Nguyễn Hữu Tài 28.04.1993 6.50 7.50 6.00 20.00
138 9972 Phạm Ngọc Thanh 21.05.1993 7.00 7.50 5.50 20.00
139 10103 Bùi Đức Thành 03.04.1993 6.25 6.25 7.00 19.50
140 10123 Nguyễn Văn Thành 12.03.1993 7.00 6.50 6.00 19.50
141 10211 Bùi Duy Thành 08.04.1993 7.25 6.50 5.75 19.50
142 10256 Nguyễn Văn Thành 30.10.1993 7.00 6.50 6.00 19.50
143 11001 Nguyễn Văn Thuận 23.02.1993 6.25 7.50 5.75 19.50
144 11092 Phạm Thị Thuỳ 10.08.1993 4.25 7.50 7.75 19.50
145 11357 Trần Văn Tiến 31.08.1993 9.00 4.75 5.50 19.50
146 12424 Hoàng Minh Tuấn 09.09.1993 7.75 6.75 4.75 19.50
147 12425 Phạm Đức Tuấn 04.06.1993 8.00 5.25 6.25 19.50
148 12902 Lê Thanh Tùng 06.09.1993 6.50 6.50 6.25 19.50
149 13227 Vũ Đức Văn 20.06.1993 6.00 6.00 7.50 19.50
150 13251 Đinh Đại Việt 01.06.1993 7.00 5.00 7.50 19.50
151 13555 Đặng Thị Xoa 05.04.1993 8.25 6.00 5.00 19.50
152 13893 Đặng Văn Dũng 02.10.1993 7.75 5.25 6.50 19.50
153 14320 Trần Đức Phú 24.10.1993 7.25 6.50 5.50 19.50
154 14402 Hoàng Ngọc Sơn 29.04.1992 5.50 7.50 6.50 19.50
155 14419 Phạm Xuân Sơn 22.03.1993 7.50 5.75 6.00 19.50
156 14498 Trịnh Xuân Thắng 01.02.1993 6.00 6.00 7.25 19.50
157 14580 Nguyễn Quốc Toản 03.01.1993 7.00 6.50 6.00 19.50
158 351 Nguyễn Tiến Việt Anh 09.10.1993 6.75 6.25 6.50 19.50
159 3757 Nguyễn Văn Hạnh 15.12.1993 6.00 7.50 6.00 19.50
160 3916 Trần Trung Hiếu 24.08.1993 4.50 7.50 7.50 19.50
161 3994 Nguyễn Xuân Hiếu 08.07.1993 7.50 8.00 4.00 19.50
162 4084 Hà Thế Hiển 13.05.1993 6.00 6.50 7.00 19.50
163 4405 Mạc Minh Hoà 29.08.1993 7.00 5.75 6.50 19.50
164 5440 Nguyễn Duy Hưng 02.11.1993 7.75 6.75 4.75 19.50
165 552 Trần Nam Anh 08.10.1993 5.00 8.50 6.00 19.50
166 5536 Lê Quang Hưng 09.05.1993 5.75 7.25 6.50 19.50
167 5737 Phạm Thu Hường 26.03.1993 6.75 6.75 5.75 19.50
168 6284 Ngô Văn Lâm 09.03.1993 6.25 6.75 6.50 19.50
169 6307 Hà Sỹ Lâm 24.09.1993 7.50 6.75 5.00 19.50
170 6592 trần thị mỹ linh 15.10.1993 7.00 6.00 6.50 19.50
171 700 Nguyễn Xuân Bách 07.08.1993 6.25 7.00 6.25 19.50
172 7103 Đào Hương Ly 01.12.1993 7.00 7.50 4.75 19.50
173 7326 Chu Đức Mạnh 09.04.1993 6.50 7.50 5.50 19.50
174 747 Dương Thái Bảo 01.05.1993 7.50 6.75 5.25 19.50
175 8111 Vũ Thị Ngọc 29.08.1993 5.75 4.50 9.25 19.50
176 9171 Trần Trung Quyết 07.02.1993 6.00 6.75 6.75 19.50
177 995 Lê Văn Chất 17.02.1993 5.50 6.25 7.50 19.50
178 9999 Nguyễn Văn Thanh 21.10.1993 6.75 6.50 6.25 19.50
179 10214 Hoàng Minh Thành 15.10.1993 6.50 6.50 6.00 19.00
180 10680 Vũ Văn Thiên 25.05.1993 5.75 6.50 6.50 19.00
181 10728 Lê Vĩnh Thịnh 02.07.1993 7.00 6.75 5.25 19.00
182 11279 Phạm Thị Thương 15.07.1993 7.00 4.50 7.50 19.00
183 11690 Nguyễn Văn Tới 10.10.1993 6.00 7.50 5.50 19.00
184 1187 Nguyễn Đăng Chung 28.04.1993 6.00 5.00 8.00 19.00
185 11946 Nguyễn Thị Trinh 10.05.1993 6.50 6.75 5.50 19.00
186 12556 Đỗ Quang Tuấn 17.08.1993 3.75 7.50 7.50 19.00
187 1261 Vũ Văn Chức 12.02.1993 6.25 6.00 6.50 19.00
188 12625 Lương Ngọc Tuyên 13.12.1993 6.50 6.75 5.75 19.00
189 12851 Lê Xuân Tùng 07.02.1993 5.75 6.75 6.50 19.00
190 13382 Mai Thành Vinh 20.02.1993 6.00 7.75 5.00 19.00
191 13739 Huỳnh Văn Việt 20.11.1993 6.75 5.50 6.75 19.00
192 13810 Trần Hồng Chuyên 23.06.1993 6.00 5.75 7.25 19.00
193 13858 Lê Thị Kim Dung 25.06.1993 6.50 7.00 5.50 19.00
194 13972 Nguyễn Công Hào 20.10.1993 7.00 5.00 6.75 19.00
195 13996 Võ Văn Hậu 21.09.1993 7.00 6.00 5.75 19.00
196 14348 Đặng Văn Quang 11.03.1993 7.50 5.50 6.00 19.00
197 14422 Kiều Đức Sơn 04.05.1993 6.25 5.25 7.50 19.00
198 14458 Hà Văn Thái 20.04.1993 6.00 7.50 5.50 19.00
199 14484 Nguyễn Hồng Ngọc Thạch 31.05.1993 7.50 6.00 5.50 19.00
200 14545 Nguyễn Thị Lệ Thủy 20.01.1993 6.25 6.50 6.25 19.00
201 14569 Trần Văn Tiến 16.06.1993 7.50 6.50 4.75 19.00
202 14646 Đặng Quốc Tuấn 24.10.1993 7.50 4.75 6.50 19.00
203 1564 Đỗ Chí Cường 13.04.1993 6.25 6.75 5.75 19.00
204 2096 Nguyễn Việt Dũng 19.05.1993 7.75 6.75 4.25 19.00
205 2503 Nguyễn Hữu Đạt 21.12.1993 5.25 7.50 6.00 19.00
206 2579 Trần Minh Đạt 15.06.1993 6.75 6.50 5.50 19.00
207 2868 Trần Thành Đức 01.12.1993 5.25 7.50 6.00 19.00
208 3218 Nhữ Văn Giáp 02.01.1993 6.00 6.25 6.75 19.00
209 3363 Hoàng Thị Hà 13.06.1993 6.25 5.75 6.75 19.00
210 4187 Nguyễn Bá Hiệu 20.08.1993 7.25 6.50 5.25 19.00
211 4294 Phạm Thị Hoa 19.05.1993 8.25 5.00 5.50 19.00
212 4388 Lê Văn Hoà 05.06.1993 8.25 4.75 6.00 19.00
213 4406 Đinh Công Hoà 21.02.1993 6.50 6.50 6.00 19.00
214 4731 Phạm Thị Hồng 12.09.1993 6.25 7.25 5.50 19.00
215 5003 Bùi Quang Huy 30.10.1993 8.25 6.25 4.50 19.00
216 600 Lê Tuấn Anh 20.06.1993 5.50 6.75 6.50 19.00
217 6176 Nguyễn Thị Lam 25.07.1993 6.25 6.75 5.75 19.00
218 6890 Bùi Công Lộc 06.04.1992 7.00 6.00 6.00 19.00
219 7020 Nguyễn Thị Lụa 04.09.1993 8.75 5.50 4.75 19.00
220 7657 Đỗ Hoài Nam 09.08.1993 5.50 6.50 7.00 19.00
221 7785 Nguyễn Văn Nam 14.12.1993 7.50 7.25 4.00 19.00
222 7864 Phạm Thị Nga 20.09.1993 7.25 7.00 4.50 19.00
223 7866 Đào Thị Nga 02.08.1993 7.50 6.50 5.00 19.00
224 7870 Nguyễn Thị Kiều Nga 02.10.1993 7.25 6.00 5.50 19.00
225 8003 Vũ Thanh Ngoan 09.02.1993 5.75 6.75 6.25 19.00
226 8179 Nguyễn Mạnh Nguyên 27.02.1993 4.75 7.25 7.00 19.00
227 8634 Nguyễn Việt Phú 04.09.1993 7.00 6.00 5.75 19.00
228 9649 Hà Ngọc Sơn 04.07.1993 5.50 5.75 7.75 19.00
229 10430 Phùng Thị Thắm 27.09.1993 6.25 5.50 6.50 18.50
230 10554 Lê Chiến Thắng 06.11.1993 6.75 7.50 4.25 18.50
231 10667 Trần Ngọc Thi 16.01.1993 6.75 6.00 5.50 18.50
232 10788 Phạm Thị Kim Tho 29.10.1993 6.00 7.00 5.50 18.50
233 10874 Hoàng Thị Thu 06.05.1992 8.00 4.75 5.50 18.50
234 11033 Trần Thị Thuý 09.10.1993 6.50 6.25 5.75 18.50
235 11505 Nguyễn Văn Tiệp 24.08.1992 5.50 5.75 7.25 18.50
236 11584 Vũ Đức Toàn 22.12.1993 6.00 6.50 6.00 18.50
237 11665 Nguyễn Văn Toản 24.10.1992 5.25 6.50 6.50 18.50
238 12026 Ngô Thế Trung 27.04.1993 6.75 6.00 5.75 18.50
239 12373 Nguyễn Hữu Tuấn 30.07.1993 7.75 5.00 5.50 18.50
240 12972 Trần Văn Tùng 20.08.1993 6.00 6.75 5.50 18.50
241 13542 Nguyễn Phương Vững 03.04.1992 6.25 5.50 6.50 18.50
242 13606 Nguyễn Văn Yên 30.04.1993 5.50 7.75 5.25 18.50
243 13818 Hoàng Kim Cương 25.06.1993 7.50 6.50 4.50 18.50
244 13875 Nguyễn Anh Dũng 11.01.1993 6.50 7.50 4.50 18.50
245 13898 Phạm Tiến Dũng 16.11.1993 5.00 6.50 7.00 18.50
246 14024 Dương Đức Hiền 16.06.1993 7.25 6.25 4.75 18.50
247 14055 Chu Huy Hoàng 14.05.1993 5.00 6.00 7.25 18.50
248 14086 Hoàng Thị Huyền 05.12.1992 7.25 5.50 5.75 18.50
249 14494 Nguyễn Khắc Thắng 29.09.1993 7.00 5.00 6.50 18.50
250 14532 Hoàng Thị Thơm 10.05.1993 7.25 5.75 5.25 18.50
251 14556 Phan Nhân Thức 29.04.1993 5.50 5.50 7.50 18.50
252 14645 Lê Anh Tuấn 20.11.1993 8.25 4.50 5.50 18.50
253 14684 Đinh Trọng Tú 20.08.1993 7.00 5.50 6.00 18.50
254 1579 Trần Xuân Cường 10.01.1993 5.50 7.50 5.50 18.50
255 1687 Phùng Thị Dịu 19.08.1992 6.25 6.75 5.50 18.50
256 1717 Nguyễn Xuân Doãn 08.07.1992 6.00 5.50 6.75 18.50
257 1819 Ngô Minh Duy 21.09.1993 6.00 6.50 5.75 18.50
258 2262 Đoàn Văn Dương 23.11.1993 6.00 5.50 6.75 18.50
259 2484 Nguyễn Mạnh Đạt 19.11.1993 6.00 6.50 6.00 18.50
260 2760 Dương Kim Đông 23.09.1993 6.50 5.75 6.00 18.50
261 2869 Nguyễn Văn Đức 20.04.1993 6.50 5.75 6.00 18.50
262 2876 Nguyễn Duy Đức 02.03.1993 6.50 6.75 5.00 18.50
263 3117 Nguyễn Hoàng Giang 07.11.1991 7.00 6.75 4.50 18.50
264 344 Lê Tuấn Anh 14.04.1993 6.50 5.00 7.00 18.50
265 3546 Phạm Văn Hải 12.12.1992 6.25 5.50 6.50 18.50
266 3897 Phạm Thị Hiên 07.03.1993 7.75 4.25 6.50 18.50
267 4100 Trần Văn Hiện 04.02.1993 5.25 6.50 6.50 18.50
268 4526 Lê Duy Hoàng 07.07.1993 6.50 6.25 5.75 18.50
269 4947 Trần Tiến Huy 10.01.1993 5.00 7.50 5.75 18.50
270 522 Lưu Thế Anh 06.03.1992 6.00 5.25 7.00 18.50
271 5325 Bùi Văn Hùng 06.11.1993 6.00 5.50 7.00 18.50
272 5634 Nguyễn Thị Hương 24.02.1993 6.00 6.75 5.50 18.50
273 5692 Phạm Văn Hướng 15.10.1993 4.25 6.50 7.75 18.50
274 5739 Nguyễn Thị Hường 10.04.1993 7.25 7.25 3.75 18.50
275 6716 Vũ Thị Thanh Loan 24.12.1993 5.50 6.50 6.50 18.50
276 7332 Đỗ Khắc Mạnh 04.11.1993 8.00 5.50 4.75 18.50
277 7729 Hà Hải Nam 05.06.1993 5.00 6.50 7.00 18.50
278 8252 Đặng Thị Thanh Nhàn 13.11.1993 5.75 6.75 6.00 18.50
279 8442 Nguyễn Nam Ninh 28.10.1993 6.50 6.50 5.50 18.50
280 8657 Đinh Xuân Phúc 14.06.1993 6.25 6.75 5.50 18.50
281 9527 Vũ Bá Sơn 20.09.1993 6.50 6.75 5.25 18.50
282 9868 Vũ Kim Tân 24.07.1993 6.75 5.75 5.75 18.50
283 9923 Nguyễn Thị Thanh 02.09.1993 5.00 6.00 7.50 18.50
284 10122 Nguyễn Tiến Thành 04.10.1993 5.75 5.50 6.50 18.00
285 10243 Trần Khả Thành 20.08.1993 5.25 7.00 5.75 18.00
286 10457 Nguyễn Duy Thắng 07.12.1993 6.00 5.75 6.25 18.00
287 10523 Đặng Văn Thắng 14.04.1993 6.00 6.75 5.00 18.00
288 10814 Lại Sỹ Thọ 10.06.1987 7.00 5.00 5.75 18.00
289 11056 Phí Thị Thuý 18.03.1993 7.25 5.50 5.00 18.00
290 11315 Đỗ Văn Thức 03.09.1993 6.75 5.75 5.25 18.00
291 11339 Nguyễn Xuân Thực 06.05.1993 6.00 7.50 4.50 18.00
292 11395 Lê Văn Tiến 20.05.1993 7.50 4.75 5.50 18.00
293 11412 Phùng Văn Tiến 01.08.1993 6.50 6.25 5.25 18.00
294 11533 Lại Văn Tính 22.01.1993 5.75 6.00 6.25 18.00
295 11850 Doãn Thị Trang 06.01.1993 5.75 6.00 6.25 18.00
296 12353 Nguyễn Trọng Anh Tuấn 20.08.1993 7.50 5.75 4.75 18.00
297 12410 Nguyễn Minh Tuấn 19.09.1993 5.75 6.50 5.50 18.00
298 12417 Vũ Khắc Tuấn 13.11.1993 5.50 5.25 7.25 18.00
299 1246 Nguyễn Khắc Chương 15.03.1993 5.50 5.75 6.75 18.00
300 12550 Phạm Văn Tuấn 16.09.1993 8.25 6.00 3.75 18.00
 
Nguồn từ  Bộ Giáo dục và đào tạo: http://www.moet.gov.vn; và http://www.vnexpress.net