Hội thảo luận án tiến sỹ 12/8/2011

04/08/2011

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo luận án Tiến sỹ cho NCS. Trần Mạnh Cường về đề tài: Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố bẫy phi cấu tạo khu vực bắc bể Cửu Long.
Adidas
Chuyên ngành: Địa chất dầu khí
Mã số: 62.44.59.05
 
Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 8/11/2011
Địa điểm: Phòng họp B - Nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
 
Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự./.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo luận án Tiến sỹ cho NCS. Nguyễn Xuân Trung về đề tài: Mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích Mioxen, mỏ Bạch Hổ (bồn trũng Cửu Long).
 
Chuyên ngành: Địa chất dầu khí
Mã số: 62.44.59.05
 
Thời gian: 8h30 Thứ sáu, ngày 12/8/2011
Địa điểm: Phòng họp B - Nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
 
Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự./.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo luận án tiến sỹ cho NCS. Vũ Ngọc Diệp về đề tài: Đặc điểm và mô hình trầm tích cacbonat tuổi Mioxen phần Nam bể trầm tích Sông Hồng.
 
Chuyên ngành: Địa chất dầu khí
Mã số: 62.44.59.05
 
Thời gian: 8h30 ngày 28/7/2011
Địa điểm: Phòng họp B - Nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội.
 
Trân trọng thông báo và kính mời các bạn đồng nghiệp tới dự./.
 
Bộ môn Địa chất Dầu khí