Đăng ký học hè năm học 2012 - 2013

 Công văn số 907/MĐC -ĐTĐH của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 17 tháng 06 năm 2013 nêu rõ : Sinh viên có nhu cầu học hè xem kỹ thời khóa biểu trên website: http:\\daotao.humg.edu.vn và tiến hành đăng ký từ ngày 18 đến 25/6/2013.

     - Sinh viên tín chỉ các khóa 24 - 57: đăng ký trực tuyến.

    - Sinh viên niên chế: xem kỹ thời khóa biểu các môn đã mở trên mạng và đăng ký học theo mẫu tại phòng ĐTĐH (Phòng 202); có thể xin học ghép các lớp tín chỉ đã mở nếu phù hợp.

    Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên nộp học phí hè tại Phòng Tài vụ từ ngày 18/6 đến ngày 22/7/2013. Sau thời gian trên sinh viên không hoàn thành học phí đợt học hè sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp và danh sách ghi điểm.

    Giảng viên chủ động bố trí cho sinh viên thi lần 1 sau khi kết thúc môn học và bố trí cho thi lại (nếu có) trong vòng 2 tuần sau đó; nộp điểm thi sớm để có thể xử lý kết quả học tập theo học kỳ/ năm học đúng tiến độ.

    Xin trân trọng thông báo.

Adidas Yeezy