Thông báo lịch thu học phí học kỳ I năm học 2013 - 2014

Nhà trường thông báo lịch thu học phí học kỳ I năm học 2013 - 2014 đối với sinh viên hệ chính quy như sau: - Thời gian: Sáng từ 8h-11h, chiều từ 13h30 - 16h30 vào các ngày bình thường. - Địa điểm: Phòng Tài vụ - tầng 3 nhà C12 tầng (Phòng 314) - Lịch nộp học phí cụ thể cho từng khóa như sau: + Cao đẳng khóa 56: 12/8 - 16/9/2013; + Liên thông khóa 5 và 6: 12/8 - 16/9/2013; + Đại học tín chỉ khóa 56: 12/8 - 16/9/2013; + Đại học tín chỉ khóa 54 và 55: 17/9 - 15/10/2013. Sinh viên lưu ý hoàn thành việc nộp học phí kỳ 1 năm học 2013 - 2014 đúng thời hạn quy định.

Jordan sneakers