Hội thảo Đào tạo và NCKH Địa vật lý 06/2011

Thông báo số 2.

Xem tiếp...

Hội nghị Khoa học và Đào tạo Khoa Dầu khí 2010

Hội nghị Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Khoa Dầu khí diễn ra vào ngày 28/6/2010 trong dịp kỷ niệm 33 năm thành lập Khoa và hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đào tạo - Nghiên cứu khoa học năm học 2009-2010 của Khoa Dầu khí.

     Một số đại biểu và thành viên Hội đồng khoa học - đào tạo chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Hội nghị.

Xem tiếp...

Đồ án tốt nghiệp sinh viên Dầu khí K50 (2005-2010)

 

Xem tiếp...

Đồ án tốt nghiệp lớp Địa chất Dầu khí K50

 

Xem tiếp...

Đồ án tốt nghiệp lớp Địa vật lý K50

 

Xem tiếp...