Đồ án tốt nghiệp lớp Khoan Thăm dò - Khảo sát K50

 

Xem tiếp...

Đồ án tốt nghiệp lớp Thiết bị Dầu khí K50

 

Xem tiếp...

Đồ án tốt nghiệp lớp Lọc - Hóa dầu K50

 

Xem tiếp...

Lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Dầu khí

Ngày 10/6/2010, PGS.TS Trần Đình Kiên, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký công văn số 72/MĐC-ĐH&SĐH và gửi chuyển phát nhanh cùng Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Dầu khí bậc đại học tới các nhà khoa học, các bạn đồng chí đồng nghiệp, các nhà tuyển dụng và các cựu sinh viên để xin ý kiến một cách rộng rãi trong toàn xã hội về việc xây dựng chuẩn đầu ra.

Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Dầu khí gồm 06 chuyên ngành: i) Địa chất dầu khí; ii) Địa vật lý; iii) Khoan thăm dò - khảo sát; iv) Khoan - khai thác dầu khí; v) Thiết bị dầu khí & công trình; và vi) Lọc - hóa dầu.

Xem tiếp...

Xây dựng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo Khoa Dầu khí

Khoa Dầu khí trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo.

Xem tiếp...