Lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Dầu khí

Ngày 10/6/2010, PGS.TS Trần Đình Kiên, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký công văn số 72/MĐC-ĐH&SĐH và gửi chuyển phát nhanh cùng Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Dầu khí bậc đại học tới các nhà khoa học, các bạn đồng chí đồng nghiệp, các nhà tuyển dụng và các cựu sinh viên để xin ý kiến một cách rộng rãi trong toàn xã hội về việc xây dựng chuẩn đầu ra.

Dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Khoa Dầu khí gồm 06 chuyên ngành: i) Địa chất dầu khí; ii) Địa vật lý; iii) Khoan thăm dò - khảo sát; iv) Khoan - khai thác dầu khí; v) Thiết bị dầu khí & công trình; và vi) Lọc - hóa dầu.

Mercurial Superfly Heritage FG

Xem tiếp...

Xây dựng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo Khoa Dầu khí

Khoa Dầu khí trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo.
Womens Footwear Online

Xem tiếp...

Đào tạo liên thông Cao đẳng - Đại học

     Sau khi tốt nghiệp chương trình cao đẳng Địa vật lí, các kĩ sư thực hành Địa vật lí có đủ điều kiện sẽ được đào tạo liên thông các kiến thức bổ sung theo chương trình đào tạo kĩ sư Địa vật lí và tự chọn phần kiến thức chuyên sâu địa vật lí trong các lĩnh vực dầu khí và biển, khoáng sản và môi trường. Kĩ sư tốt nghiệp có thể nhận công tác tại các cơ sở như các kĩ sư đào tạo theo hệ chính qui 5 năm.

           

Nike Series

Xem tiếp...

Đào tạo Cao đẳng

     Hệ cao đẳng Địa vật lí, thời gian đào tạo 3 năm, đào tạo kĩ sư thực hành, trang bị các kiến thức cơ bản về toán, vật lí, ngoại ngữ..., các kiến thức cơ sở ngành Kĩ thuật Địa chất, kiến thức cơ sở về tin học ứng dụng, kinh tế và cơ sở kĩ thuật chuyên ngành: thăm dò Địa chấn, thăm dò Điện, thăm dò Từ, thăm dò Trọng lực, thăm dò Phóng xạ và Địa vật lí giếng khoan. Học sinh tốt nghiệp cao đẳng loại khá có thể học tiếp chương trình liên thông cao đẳng - đại học; các học sinh khác sẽ làm việc tại các cơ sở công tác thực tế, sau đó có thể trở lại trường học tại chức Địa vật lí. Đào tạo cao đẳng Địa vật lí đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện nay về kĩ sư thực hành.

 

Nike

Xem tiếp...

Đào tạo Đại học

      

      Chuyên ngành Địa vật lí đào tạo kĩ sư nắm vững cơ sở lí luận, kiến thức cơ bản và có năng lực thực tiễn tốt trong lĩnh vực Các Khoa học về Trái đất về địa chất, mỏ, dầu khí, môi trường nói chung và về khoa học công nghệ địa vật lí nói riêng.

Lebron XIV 14 Low

Xem tiếp...