Đào tạo liên thông Cao đẳng - Đại học

     Sau khi tốt nghiệp chương trình cao đẳng Địa vật lí, các kĩ sư thực hành Địa vật lí có đủ điều kiện sẽ được đào tạo liên thông các kiến thức bổ sung theo chương trình đào tạo kĩ sư Địa vật lí và tự chọn phần kiến thức chuyên sâu địa vật lí trong các lĩnh vực dầu khí và biển, khoáng sản và môi trường. Kĩ sư tốt nghiệp có thể nhận công tác tại các cơ sở như các kĩ sư đào tạo theo hệ chính qui 5 năm.

           

Xem tiếp...

Đào tạo Cao đẳng

     Hệ cao đẳng Địa vật lí, thời gian đào tạo 3 năm, đào tạo kĩ sư thực hành, trang bị các kiến thức cơ bản về toán, vật lí, ngoại ngữ..., các kiến thức cơ sở ngành Kĩ thuật Địa chất, kiến thức cơ sở về tin học ứng dụng, kinh tế và cơ sở kĩ thuật chuyên ngành: thăm dò Địa chấn, thăm dò Điện, thăm dò Từ, thăm dò Trọng lực, thăm dò Phóng xạ và Địa vật lí giếng khoan. Học sinh tốt nghiệp cao đẳng loại khá có thể học tiếp chương trình liên thông cao đẳng - đại học; các học sinh khác sẽ làm việc tại các cơ sở công tác thực tế, sau đó có thể trở lại trường học tại chức Địa vật lí. Đào tạo cao đẳng Địa vật lí đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện nay về kĩ sư thực hành.

 

Xem tiếp...

Đào tạo Đại học

      

      Chuyên ngành Địa vật lí đào tạo kĩ sư nắm vững cơ sở lí luận, kiến thức cơ bản và có năng lực thực tiễn tốt trong lĩnh vực Các Khoa học về Trái đất về địa chất, mỏ, dầu khí, môi trường nói chung và về khoa học công nghệ địa vật lí nói riêng.

Xem tiếp...