Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Hôm nay, ngày 9/11/2017 tại phòng hội thảo Khoa Dầu khí đã diễn ra lễ bảo vệ tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phan Giang Long của ngành kỹ thuật địa vật lý với đề tài: "Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen khu vưc Bạch Long Vĩ"

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

Nike Air Max 90

Đánh giá luận án tiến sỹ cấp cơ sở

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức đánh giá luận án tiến sỹ ở Bộ môn cho NCS Trần Mạnh Cường về đề tài Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố bẫy phi cấu tạo khu vực bắc bể Cửu Long.

Chaussures d'été

Xem tiếp...

Điểm trúng tuyển và chỉ tiêu NV2 năm 2011

Xem Điểm trúng tuyển và chỉ tiêu NV2 kỳ thi tuyển sinh Đại học Mỏ - Địa chất năm 2011.

NIKE HYPERLIVE EP

Xem tiếp...

Hội thảo luận án tiến sỹ 12/8/2011

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo luận án Tiến sỹ cho NCS. Trần Mạnh Cường về đề tài: Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố bẫy phi cấu tạo khu vực bắc bể Cửu Long.
Adidas

Xem tiếp...

TOP 300 thí sinh có kết quả thi cao nhất vào ĐH Mỏ - Địa chất năm 2011

 

Xem tiếp...