Tổng hợp phân tích, minh giải, tích hợp các nguồn tài liệu core-log-seismic

Bên cạnh các bài thực hành được thiết kế cho sinh viên hệ đại học và học viên cao học, một số bài thực hành ở trình độ cao được thiết kế cho các sinh viên, học viên cuối khóa, hoặc những người đã tốt nghiệp đại học nhằm phục vụ việc nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao khả năng tổng hợp, phân tích, tích hợp các nguồn tài liệu, tích hợp các kết quả nghiên cứu.

Off White X Vapormax Flair

Xem tiếp...

Một số bài tập Vật lý thạch học

  • Bài số 5: Xác định độ rỗng mẫu lõi hình trụ                                              
Nike

Xem tiếp...

Một số bài tập Thạch học trầm tích

  • Bài số 1: Xác định đặc điểm môi trường trầm tích từ tài liệu phân tích độ hạt đối với trầm tích bở rời
Air Max 95 20th Anniversary Flyknit

Xem tiếp...

Tài liệu Địa chất tiếng Việt

womens nike shoes

Xem tiếp...

PTN Dầu khí - Khối thượng nguồn

PTN Dầu khí - Khối thượng nguồn do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào đầu năm 2011. Lãnh đạo nhà Trường đã giao PTN này cho Khoa Dầu khí quản lý nhằm nâng cao khả năng khai thác các tính năng ưu việt của các thiết bị.

New Coming Nike Air Max 2018

Xem tiếp...