TOP 300 thí sinh có kết quả thi cao nhất vào ĐH Mỏ - Địa chất

 

Xem tiếp...

Tóm tắt các Công trình đạt giải NCKH Sinh viên Khoa Dầu khí năm 2010

 

Xem tiếp...

Tiến độ, báo cáo NCKH Sinh viên 2010

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 23, Ban chủ nhiệm Khoa Dầu khí yêu cầu các nhóm sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH theo mẫu báo cáo (có ý kiến của cán bộ hướng dẫn). Mẫu báo cáo gửi kèm có thể tải xuống ở đây. Các báo cáo tiến độ phải được nộp về Văn phòng Khoa Dầu khí muộn nhất vào ngày 2/4/2009.

Air Jordan

Xem tiếp...

HB Khuyến khích học tập HK2 năm học 2008/09

 

Xem tiếp...

Cán bộ các lớp năm học 2009-2010

Qua tiến hành đại hội chi đoàn và chi hội sinh viên đầu Học kỳ 1, các tập thể lớp sinh viên các Khóa 50 - 54 đã bầu ban cán sự lớp trong năm học 2008-2010, có danh sách cụ thể như sau:

Air Jordan XXXI 31 Shoes

Xem tiếp...