Thống kê hoạt động của Quỹ Khuyến học đến 15/9/2009

 

Xem tiếp...

Thư ngỏ (tiếng Anh) về Quỹ Khuyến học

Hanoi, 7th April 2008

Ladies and Gentlemen,

Industrialization and modernization in Vietnam have high demand of qualified labours that match with outstanding trained levels and brighten moral principles and philosophy. The Faculty of Petroleum in the University of Mining and Geology, where many petroleum students graduated, has been contributing a lot of talented scientists, key persons to domestic and international petroleum companies. Consequently, the faculty significantly contributes to rapid and sustainable developments of the country.

Kids Nike Cortez

Xem tiếp...

Thư ngỏ về Quỹ Khuyến học

Quý vị kính mến!

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam đang rất cần những lực lượng lao động tinh nhuệ, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn vững vàng và tư cách đạo đức tốt. Trong bối cảnh chung của đất nước Việt Nam, ngành Dầu khí đã, đang và sẽ vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn. Vì lẽ đó, Khoa Dầu khí – Trường ĐH Mỏ - Địa chất, cái nôi của lớp lớp sinh viên dầu khí đầy tài năng, hoài bão lớn đã, đang và tiếp tục cống hiến cho đất nước những nhân tài, những nhân tố hạt giống góp phần thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Heel Shoes Boat Shoes

Xem tiếp...

Đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2010

 

Xem tiếp...

NCKH Sinh viên năm 2010

Khoa Dầu khí đã nhận được công văn số 168/TB.MĐC-KHCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc NCKH sinh viên năm 2010. Trong Hội nghị khoa học này Khoa Dầu khí sẽ được hỗ trợ kinh phí cho 28 đề tài dành cho sinh viên 3 năm cuối (K50, K51 & K52) có kết quả học tập năm học 2008/09 đạt loại khá, giỏi.

NEW NIKE SHOES

Xem tiếp...