Chuyển giao thiết bị giữa Tập đoàn Dầu khí VN và khoa Dầu khí

Thực hiện thoả ước giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ngày 10.10.2007 Trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế biến dầu khí (Viện dầu khí) đã chính thức chuyển giao các thiết bị Phòng thí nghiệm cho Khoa dầu khí - Trường đại học Mỏ - địa chất.adidas

Xem tiếp...

Đào tạo Sau Đại học

Theo chủ trương chuẩn hoá chương trình đào tạo liên thông Thạc sĩ và Tiến sĩ của Luật giáo dục và Quy chế đào tạo Sau Đại học, để đáp ứng yêu cầu cấp bách trên, được phép của Nhà Trường, Bộ môn Địa vật lý đã soạn thảo “Chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Địa vật lý mã số 604461 với 3 phương án chỉ định chọn theo các lĩnh vực chuyên sâu: Địa vật lý dầu khí, Địa vật lý khoáng sản & môi trường và Vật lý địa cầu”. Chương trình gồm 3 phần:

Men's Tops

Xem tiếp...