Hội thảo ĐT & NCKH ngành Địa vật lý 10/6/2011

Ngày 10 tháng 6 năm 2011, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng với Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo: “Đào tạo và nghiên cứu khoa học Địa vật lý trong giai đoạn mới” nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Địa vật lý.

Zoom Lebron XIV 14

Xem tiếp...

Các bài báo khoa học

Ha Quang M. and Jarzyna J., 2008a, Dane petrofizyczne w jednostkach o jednakowych własnościach hydraulicznych do modelowania przepływów w złożu gazu w zapadlisku przedkarpackim, Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, 26-28 czerwca, Kraków, p. 72-73.

Men Shoes - Originals

Xem tiếp...

Đề tài/Hợp đồng KHCN các cấp

Nghiên cứu, xây dựng mô hình nhận dạng, đối sánh, tìm kiếm các đối tượng địa chất trên bản đồ, bản ảnh trong quản lý, dự báo khoáng sản (B2008-02-58 TĐ). 2008-2010.

Zoom Kobe Venomenon VI 6

Xem tiếp...

Giáo trình, Bài giảng

Phan Từ Cơ, 2007. Thủy động lực học: Lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ khai thác dầu khí. NXB KHKT, 512 trang.

Adidas Performance

Xem tiếp...

Tóm tắt Công trình đạt giải NCKH Sinh viên Khoa Dầu khí 2011

 

Xem tiếp...