Kết quả thi HK1 năm học 2009/10

(View/Download tất cả điểm thi kết thúc học phần lần 1. Luôn cập nhật điểm thi lần 2).

Kids Nike Cortez
CẬP NHẬT KẾT QUẢ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2009/10

TT
Khoá
Lớp
Xem/Tải xuống
Điểm thi lần 1 các môn học
Xem/Tải xuống
Điểm thi lần 2 các môn học
1
50
Địa chất dầu khí
View/Download all:  Thuỷ lực ngầm mỏ dầu khí; CN đường ống bể chứa; ATLĐ &BVMT; Địa chất khai thác mỏ khí
 
2
50
Địa vật lý
View/Download all:  Địa vật lý giếng khoan; Kỹ thuật số và máy Địa vật lý; Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp; Thăm dò địa chấn; Tổng hợp các phương pháp địa vật lý; Xử lý số liệu
 
3
50
Khoan thăm dò
View/Download all:  TĐH qúa trình sản xuất; Kinh tế và quản trị doanh nghiệp; Xử lý và cấp nước; Công nghệ khai thác dầu; Tin ứng dụng; CNXHKH; Công nghệ khoan dầu khí; Tư tưởng Hồ chí Minh
 
4
50
Lọc – Hóa dầu
View/Download all:  Công nghệ chế biến khí; Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia; Công nghệ hoá dầu; Tin chuyên đề; Nước trong công nghệ lọc hoá dầu
 
5
50
Thiết bị dầu khí và Công trình
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Kỹ thuật an toàn LĐ & BVMT; Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp; Tin ứng dụng; Công nghệ xây lắp TB; Thiết bị xử lý sản phẩm KT; Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
6
51
Địa chất dầu khí
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Công nghệ khai thác dầu khí; Địa chất dầu khí Việt Nam và Thế giới; Tìm kiếm thăm dò; Tiếng Anh chuyên môn; Địa chất công trường dầu khí 1; Thuỷ động lực ngầm; Thuỷ địa chất trong các mỏ dầu khí
 
7
51
Địa vật lý
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Tin ứng dụng; Kinh tế quản trị doanh nghiệp; Địa nhiệt; Thăm dò địa chấn + ĐA; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thực tập giáo học ĐVL
 
8
51
Khoan khai thác dầu khí
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Địa vật lý đại cương; Anh chuyên môn; Công nghệ khoan + ĐA; Công nghệ khai thác; Dung dịch khoan; Đồ án chi tiết máy
 
9
51
Lọc – Hóa dầu
View/Download all:  Hoá học dầu mỏ; Phương pháp phân tích dụng cụ; Kỹ thuật môi trường; Quy hoạch thực nghiệm; Kỹ thuật phản ứng
 
10
51
Thiết bị dầu khí và Công trình
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Thực tập xưởng cơ khí; Kỹ thuật điều khiển tự động; Thiết bị khai thác dầu khí; Cơ sở thiết kế Công trình biển; Chuyền động điện; Đồ án kỹ thuật gia công cơ khí; Thiết bị khoan dầu khí; Truyền động thuỷ khí; Kỹ thuật điện điện tử
 
11
52
Địa chất dầu khí
View/Download all:  Địa chất dầu khí I; Cơ sở ĐCTV-ĐCCT; Cơ sở khoan; Trầm tích tướng đá cổ địa lý; Địa chất Việt Nam; Lịch sử Đảng; ĐVL giếng khoan
 
12
52
Địa vật lý
View/Download all:  Cơ sở địa chất thuỷ văn – ĐCCT; Địa vật lý ĐC; Đồ án thăm dò từ; Đồ án thăm dò trọng lực; CNXHKH; Trọng lực; Thăm dò từ
 
13
52
Khoan – Khai thác dầu khí
View/Download all:  Địa chất dầu khí; Lịch sử đảng; Nguyên lý phá hủy; Khoan khai thác Dầu khí; Khai thác dầu khí đại cương; Nguyên lý máy; Thực tập kỹ thuật khoan
 
14
52
Khoan thăm dò
View/Download all:  CNXH KH; Công nghệ vật liệu; Kỹ thuật dầu khí đại cương; Khoan KT dầu khí; Địa chất mỏ; Máy thuỷ lực và máy nén; Nguyên lý máy
 
15
52
Lọc – Hoá dầu
View/Download all:  Hoá lý 1; Mô hình hoá đối tượng; CNXHKH; Thu gom, xử lý, VC, tàng trữ DK; Các quá trình thuỷ lực; Tin chuyên đề; Kỹ thuật đo và ĐK các quá trình
 
16
52
Thiết bị dầu khí
View/Download all:  Lịch sử đảng; Công nghệ khoan DK; KT gia công cơ khí; KT đo; Đồ án chi tiết máy; Cơ sở thiết kế máy; Máy thuỷ lực, máy nén khí
 
17
53
Địa chất dầu khí
View/Download all:  Tin học đại cương; Những nguyên lý cơ bản P2; Xác suất thống kê; Vật lý phần 2; Hoá hữu cơ; Hoá lý hoá keo; Địa chất đại cương; Tinh thể khoáng vật
 
18
53
Địa vật lý
View/Download all:  Tin học đại cương; Những nguyên lý cơ bản P2; Phương trình toán lý; Tinh thể khoáng vật; Thạch học; Địa chất đại cương; Vật lý phần 2
 
19
53
Khoan – Khai thác dầu khí
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Kỹ thuật nhiệt; Những nguyên lý cơ bản phần 2; Cơ lý thuyết; Vật lý 2; Tin đại cương; Phương pháp tính; Xác suất thống kê; Địa chất đại cương
 
20
53
Khoan thăm dò
View/Download all:  Vật lý phần 2; Tin học đại cương; Kỹ thuật nhiệt; Những nguyên lý cơ bản P2; Cơ lý thuyết; Kỹ thuật điện; Địa chất đại cương; Phương pháp tính
 
21
53
Lọc – Hoá dầu A
View/Download all:  Tin đại cương; Những nguyên lý cơ bản P2; Hoá vô cơ; Xác suất thống kê; Cơ lý thuyết; Vật lý phần 2; Hoá đại cương 2; Kỹ thuật điện
 
22
53
Lọc – Hoá dầu B
View/Download all:  Tin đại cương; Những nguyên lý cơ bản P2; Xác suất thống kê; Hoá vô cơ; Hoá đại cương; Cơ lý thuyết; Vật lý phần 2; Kỹ thuật điện
 
23
53
Thiết bị dầu khí
View/Download Phần 1;  View/Download Phần 2:  Tin học đại cương; Những nguyên lý cơ bản phần 2; Cơ lý thuyết; Vật lý phần 2; Xác suất thống kê; Phương pháp tính
 
24
54
Dầu khí A
View/Download all:  Tiếng Anh 1; Giải tích 1; Tin đại cương; Đại số; NLCN Mác Lê-nin P1
 
25
54
Dầu khí B
View/Download all:  Tiếng Anh 1; Giải tích 1; Tin đại cương; Đại số; NLCN Mác Lê-nin P1
 

CẬP NHẬT ĐIỂM THI CÁC MÔN HỌC LẠI
TT
Môn học
Số tiết
Từ ngày xx/xx đến ngày xx/xx/xxxx
Xem/Tải xuống
1
 
 
 
View/Download
2
 
 
 
View/Download
3
 
 
 
View/Download
4
 
 
 
View/Download
5
 
 
 
View/Download