K51: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

 

Xem tiếp...

K50: Điểm HT và RL HK1 năm học 2009/10

Phân loại kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên sau khi có kết quả thi lần 1. Kết quả thi lần 2 và kết quả thi của học kỳ phụ luôn được cập nhật thường xuyên.
Max 90 Premium SE

Xem tiếp...

Kết quả thi HK1 năm học 2009/10

(View/Download tất cả điểm thi kết thúc học phần lần 1. Luôn cập nhật điểm thi lần 2).

Kids Nike Cortez

Xem tiếp...

K53: Điểm HT và RL HK2 năm học 2008/09

 

Xem tiếp...

K51: Điểm HT và RL HK2 năm học 2008/09

 

Xem tiếp...