Thông báo tuyển sinh Khóa 4 đào tạo Kỹ sư Lọc - Hóa dầu bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học California Davis, Mỹ

Trên cơ sở hợp tác giữa trường Đại học Mỏ - Địa chất và Đại học California Davis (UC Davis), Mỹ, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và đào tạo (theo Quyết Định số 7853/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2009), từ năm 2010 Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tuyển sinh sinh viên học chương trình Mỹ (bằng Tiếng Anh) chuyên ngành Lọc - Hóa dầu tại trường. Theo học chương trình, sinh viên được học tập dưới sự giảng dạy của Giáo sư đến từ UC Davis, Mỹ với môi trường học hiện đại; hết năm thứ 3 có cơ hội sang học tại trường UC Davis, Mỹ.

adidas

Xem tiếp...