Kết quả Hội khỏe truyền thống 26/3/2008 - Khoa Dầu khí

Khối

TT

Họ và tên

Aerobic

Kéo co

Bắn súng

Đẩy tạ

Nhảy xa

Nhảy cao

Chạy cự ly TB

Xếp hạng  toàn đoàn

 

 

Xếp hạng

Điểm

Hạng/

T.tích

Điểm

Hạng/

T.tích

Điểm

Hạng/

T.tích

Điểm

Hạng/

T.tích

Điểm

Hạng/

T.tích

Điểm

Cán bộ

1

Khoa Dầu khí

2

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

2

Phạm Văn Tuấn

 

 

1/25

34

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thu Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1.20

32

 

 

4

Nguyễn Hồng Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2.20

20

Tổng số điểm toàn Khoa

 

42

 

95

 

80

 

81

 

112

 

77

487

Sinh viên

1

Aerobic

3

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

2

Trương Thị Thảo

 

 

3/23

19

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Hoàng Đại

 

 

 

 

 

 

 

 

3/1.65

21

 

 

4

Nguyễn Văn Tuân

 

 

 

 

 

 

3/5.39

21

 

 

 

 

Tổng số điểm toàn Khoa

 

44

 

70

 

65

 

61

 

75

 

60

425

(Hồng Hạnh)