Bài giảng khóa học mùa đông (Winter School)

Khóa học trực tuyến mùa đông "Winter School" là khóa học dành cho các nhà địa chất trẻ được xây dựng trong khuôn khổ dự án "Hiện đại hóa chương trình đào tạo ngành địa chất tại các trường Đại học của Nga và Việt Nam" được thực hiện bởi trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và các trường đến từ các nước Đức, Ý, Áo, Nga: 

Technical University Bergakademie Freiberg, Germany

Montanuniversität Leoben, Austria

Universita Degli Dtudi Di Turino, Italy

NUST “MISiS”, Moscow, Russia

South-Russian State Polytechnical University Named after M.I. Platov, Novocherkassk, Russia

Ural State Mining University, Ekaterinburg, Russia

North-Caucasian Mining and Metallurgical Institute, Vladikavkaz, Russia

 

Bài giảng khóa học mùa đông: http://mineral.npi-tu.ru/

Air Jordan VII 7 Shoes

Chương trình đào tạo ngành ĐCDK

Xem tiếp...

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

Xem tiếp...

DANH SÁCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ (K50-K56)

Xem tiếp...

DANH SÁCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ (K44-K49)

 

Xem tiếp...