Bộ môn Địa chất Dầu khí

    Địa chỉ:             Phòng 807, Tầng 8 Nhà C 12 tầng, ĐH Mỏ - Địa chất, Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

    Điện thoại:       +84 (4) 37520009

    Email:                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Website:            http://humg.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-khoa/Pages/khoa-dau-khi.aspx?CateID=110

Thông tin bộ môn (cho sinh viên khóa mới) 

    Thông tin 35 năm thành lập bộ môn (6/2012) 

    Video giới thiệu về bộ môn

    Kỷ yếu 40 năm thành lập bộ môn

    Lãnh đạo đơn vị:

 

 

Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Văn Tuấn

 

 

Phó trưởng Bộ môn

TS. Lê Ngọc Ánh

 

 


    Cán bộ đang công tác tại Bộ môn: Tổng số: 06 cán bộ (TS: 04; ThS: 02)

 

 

 

GVC. TS. Phạm Văn Tuấn

 

 

 Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

 Đã đảm nhiệm: Phó trưởng khoa Dầu khí, phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng thí nghiệm dầu khí khối thượng nguồn.

 Quá trình học tập:

 - 1997 - KS. Địa chất dầu khí tại Đại học Mỏ - Địa chất;  

 - 1999 - ThS. Địa chất dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei.

 - 2007 - TS. Địa chất và Địa chất dầu khí tại Đại học Tổng hợp Aberdeen, Vương quốc Anh. 

 Các môn học đã/đang đảm nhiệm:

 - Địa chất Dầu khí;

 - Địa chất tầng chứa; 

 - Địa tầng phân tập;

 - Vật lý vỉa dầu khí;

 - Địa chất khai thác dầu khí;

 - Quản lý và phát triển mỏ dầu khí;

 - Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất Dầu khí.

  Các hoạt động nghề nghiệp khác: 

 - Thành viên Hiệp hội AAPG từ 2001; 

 - Thành viên Hội đồng Trữ lượng dầu khí của Bộ Công thương từ 2009. 

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

GVC. TS. Lê Ngọc Ánh

 

 

 Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

 Đã đảm nhiệm: Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn.

 Quá trình học tập:

 - 1999 - KS. Địa chất dầu khí tại Đại học Mỏ - Địa chất;  

 - 2004 - ThS. Địa chất dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei.

 - 2012 - TS. Địa chất dầu khí tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh. 

 Các môn học đảm nhiệm:

 - Các phương pháp tìm kiếm và thăm dò dầu khí;

 - Địa chất thủy văn - thủy địa hóa;

 - Địa chất giếng khoan dầu khí;

 - Mô hình hóa tầng chứa dầu khí

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

GVC. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 

 

 Chức vụ: 

 Đã đảm nhiệm: 

 Quá trình học tập:

 - 1995 - KS. Địa chất dầu khí tại Đại học Mỏ - Địa chất;  

 - 2004 - ThS. Địa chất tại Đại học Mỏ - Địa chất.

 - 2015 - TS. Địa chất dầu khí tại Đại học Mỏ - Địa chất;

 Các môn học đảm nhiệm:

 - Địa chất dầu khí;

 - Các phương pháp tìm kiếm và thăm dò dầu khí; 

 - Địa chất dầu khí Việt Nam và Thế giới;

 - Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu khí.

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 GV. ThS. Nguyễn Duy Mười

 

 

 Chức vụ: 

 Đã đảm nhiệm: Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý vỉa 

 Quá trình học tập:

 - 2008 - CN. Địa chất tại Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội;  

 - 2012 - ThS. Địa chất tại Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

 Các môn học đảm nhiệm:

 - Phân tích bể trầm tích;

 - Trầm tích tướng đá cổ địa lý;

 - An toàn lao động và bảo vệ môi trường.

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

GV. TS. Nguyễn Minh Hòa

 

 

 Chức vụ: 

 Đã đảm nhiệm: 

 Quá trình học tập:

 - 2013 - KS. Địa chất dầu khí tại Đại học Bách khoa Tomsk, LB Nga.  

 - 2018 - TS Địa chất, tìm kiếm và thăm dò các mỏ dầu khí tại Đại học Địa chất thăm dò Quốc gia Nga, LB Nga.

 Các môn học đảm nhiệm:

 - Địa chất dầu khí;

 - Mô hình hóa tầng chứa dầu khí.

 - Tin học ứng dụng. 

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

GV. ThS. Bùi Thị Ngân

 

 

 Chức vụ: 

 Đã đảm nhiệm: 

 Quá trình học tập:

 - 2013 - KS. Địa chất dầu khí tại Đại học Bách khoa Tomsk, LB Nga.  

 Các môn học đảm nhiệm:

 - Địa chất dầu khí;

 - Vật lý vỉa dầu khí; 

 - Thủy động lực mỏ dầu khí.

 - Tin học ứng dụng

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  Cán bộ đã công tác tại bộ môn:

1. Nguyễn Quang Hinh                        12. Hồ Yến Thu  23. Nguyễn Thị Thu Hằng
2. Nguyễn Mạnh Thường  13. Phạm Huy Tiến  
3. Nguyễn Toàn Thắng  14. Lê Như Lai  
4. Nguyễn Văn Khương 15. Lương Thị Thanh Huyền  
5. Lê Hữu Thịnh 16. Lê Thị Minh Uyên  
6. Trần Văn Hòa 17. Trần Đăng Hùng   
7. Phạm Hữu Minh 18. Nguyễn Kim Long  
8. Trần Văn Thịnh  19. Hà Quang Mẫn   
9. Vũ Quang Bính  20. Phan Anh Tuấn  
10. Nguyễn Khắc Đấu  21. Trần Thị Oanh  
11. Phan Từ Cơ      22. Lê Văn Bình  

 

    Thành tích đào tạo: Đã đào tạo 19 Tiến sỹ, 8 Thạc sỹ và 560 Kỹ sư (cập nhật đến 3/2017).

    Bậc đào tạo: Tiến sỹ, thạc sỹ và kỹ sư ngành Địa chất dầu khí.

    Thông tin chung:

Ngày 10 tháng 11 năm 1977, Bộ môn Địa chất Dầu khí trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập tại Phổ Yên, Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên) theo quyết định số 1239/TCCB của Hiệu trưởng Trần Văn Huỳnh. Sau hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn đã trở thành cơ sở lớn nhất của cả nước, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật Địa chất Dầu khí. Bộ môn còn tham gia giảng dạy cho các chuyên ngành: Địa vật lý; Khoan - Khai thác dầu khí; Kinh tế quản trị doanh nghiệp dầu khí và các chuyên ngành khác.

Tính đến tháng 3/2017, Bộ môn đã đào tạo được 560 sinh viên hệ đại học chính quy, 8 thạc sĩ và 190 tiến sĩ. Hiện nay, Bộ môn đang đào tạo 180 sinh viên hệ đại học các khóa 57 – 60 và 2 NCS.

 • Ngoài học tập trên lớp, sinh viên ngành Địa chất dầu khí còn được tiến hành làm các bài thí nghiệm về nghiên cứu, phân tích thạch học trầm tích, đo các thông số vật lý thạch học của đá chứa dầu khí và minh giải, tích hợp phân tích các nguồn tài liệu mẫu lõi-địa vật lý giếng khoan-địa chấn để mô tả đặc trưng và đánh giá chất lượng tầng chứa ở Phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí của Bộ môn, Phòng thí nghiệm Dầu khí - Khối thượng nguồn và Trung tâm xử lý số liệu dầu khí (do Khoa quản lý).
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa chất dầu khí có khả năng nhận biết, mô tả các loại khoáng vật, loại đá cơ bản khi khảo sát thực địa và theo dõi địa chất giếng khoan; có khả năng nhận biết và minh giải các yếu tố cơ bản trên các mặt cắt địa chấn và các đường cong carota, đường cong phục hồi áp suất vỉa và các biểu đồ chỉ số sản phẩm v.v. nhằm phục vụ công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.
 • Sinh viên Địa chất dầu khí có kỹ năng phân tích và xử lý số liệu để vẽ được bản đồ, biểu đồ, mặt cắt tầng chứa từ các nguồn tài liệu khác nhau: tài liệu giếng khoan, bản đồ và mặt cắt địa chất, mặt cắt địa chấn, tài liệu theo dõi khai thác; có kỹ năng phân tích tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau để lập phương án tìm kiếm, thăm dò; lập báo cáo về cơ sở địa chất giếng khoan và cùng với các kỹ sư khoan để thành lập Thiết đồ địa chất kỹ thuật giếng khoan; lập báo cáo tổng kết giếng khoan; lập báo cáo đánh giá tiềm năng dầu khí và tính trữ lượng dầu khí của các đối tượng nghiên cứu.
 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên của ngành có kỹ năng phân tích tổng hợp, các nguồn tài liệu khác nhau để xây dựng mô hình địa chất tầng chứa và mô hình các thân sản phẩm phục vụ công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và phát triển mỏ dầu khí; sinh viên của ngành cũng có khả năng nghiên cứu, phân tích hiện trạng khai thác của mỏ ở từng giếng và cụm giếng khoan để tìm ra các nguyên nhân địa chất và công nghệ làm suy giảm lưu lượng khai thác dầu và làm tăng lượng nước khai thác, trên cơ sở đó có thể đưa ra các giải pháp gia tăng lưu lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu.
 
Bộ môn Địa chất Dầu khí biên soạn bài giảng, giáo trình và đảm nhận giảng dạy các môn học sau:
 • Đia chất dầu khí;
 • Địa hóa dầu khí;
 • Thủy địa chất mỏ dầu khí;
 • Trầm tích luận;
 • Phân tích bể trầm tích;
 • Tìm kiếm và Thăm dò dầu khí;
 • Địa chất công trường dầu khí;
 • Địa chất dầu khí Việt Nam và Thế giới;
 • Vật lý vỉa dầu khí;
 • Thủy động lực mỏ dầu khí;
 • Quản lý phát triển mỏ dầu khí;
 • Tiếng Anh chuyên ngành về Địa chất dầu khí;
 • Tin học ứng dụng.
 
Các hướng nghiên cứu khoa học chính của Bộ môn:
 • Trầm tích luận trong tìm kiếm thăm dò dầu khí;
 • Đánh giá tiềm năng dầu khí;
 • Địa hóa đá sinh dầu khí;
 • Nghiên cứu, phân tích khai thác và các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu khí;
 • Mô hình hóa và mô phỏng tầng chứa;
 • Nghiên cứu và thăm dò hydrat khí.

   Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất: Tập thể Bộ môn đã hoàn thành 10 đề tài cấp Bộ và 12 đề tài cấp cơ sở; đang triển khai 2 đề tài cấp Bộ. Cán bộ của Bộ môn còn chủ trì, tư vấn chuyên môn và là cộng tác viên của rất nhiều hợp đồng, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất; tham gia đào tạo các khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho cán bộ ngành Dầu khí. Bộ môn thường xuyên mời các cán bộ đầu ngành ở các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vào tham gia giảng dạy các chuyên đề cho sinh viên năm cuối.

    Khen thưởng: Một số cá nhân trong Bộ môn đã được tặng thưởng bằng khen của Bộ GD & ĐT; Huân chương, Huy chương vì Sự nghiệp Địa chất; Huy chương Vì sự nghiệp Dầu khí; và Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.

 

 THỐNG KÊ GIÁO TRÌNH/SÁCH CHUYÊN KHẢO BỘ MÔN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ 

STT

Tên giáo trình/

sách chuyên khảo

 Cán bộ biên soạn Cấp xuất bản Năm xuất bản
1  Thạch luận trầm tích  TS. Phạm Huy Tiến    1985
2  Trầm tích tướng đá cổ địa lý   ThS. Nguyễn Kim Long  ĐH Mỏ-Địa chất  2002
3  Vật lý vỉa dầu khí   TS. Phan Từ Cơ  ĐH Mỏ-Địa chất  2004
4  Tin học ứng dụng   ThS. Nguyễn Kim Long   ĐH Mỏ-Địa chất  2005 
5  Thủy động lực mỏ dầu khí   TS. Phan Từ Cơ   NXB KHKT  2007 
6  Bài tập vật lý vỉa dầu khí   TS. Phan Từ Cơ   ĐH Mỏ-Địa chất  2008 
7  Địa chất thủy văn, thủy địa hóa các mỏ dầu khí  TS. Lê Văn Bình    ĐH Mỏ-Địa chất   2012 
8  Địa chất giếng khoan dầu khí  TS. Lê Văn Bình   ĐH Mỏ-Địa chất  2014 
9  Địa hóa dầu khí  

 TS. Lê Văn Bình

 TS. Lê Ngọc Ánh 

ĐH Mỏ-Địa chất   2016 
10  Tiếng anh chuyên ngành Địa chất dầu khí  

 TS. Phạm Văn Tuấn

 TS. Lê Ngọc Ánh

 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

 ThS. Trương Thị Thanh Thủy

 ThS. Dương Thúy Hường 

ĐH Mỏ-Địa chất  2019

 

 

Womens Footwear Online