BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CHO NCS TRẦN CHÂU GIANG

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa chất Dầu khí tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Châu Giang, với đề tài:

"Đặc điểm hệ thống dầu khí trầm tích Kainozoi khu vực ngoài khơi

Đông Bắc bể Sông Hồng"

Chuyên ngành: Kỹ thuật địa chất                    Mã số: 62 52 05 01

Thời gian: 08 giờ 30, thứ tư, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Địa điểm: Phòng họp B, nhà B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

Air Max 1 Ultra Moire