HỘI NGHỊ KHOA HỌC, HỘI THẢO - LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM BỘ MÔN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

 
Kính gửi các anh chị cựu sinh viên,
Kính gửi các anh chị cựu nghiên cứu sinh,
Kính gửi các quý vị lãnh đạo đơn vị, các nhà quản lý và các bạn đồng nghiệp,
Kính gửi các tập thể, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị, Hội thảo của Bộ môn.
 
Không lâu nữa là đến ngày Hội nghị khoa học “Thách thức của Địa chất Dầu khí trong thăm dò và khai thác dầu khí” (13h00 Thứ năm, ngày 8/6/2017) và Hội thảo “Công tác đào tạo ngành Địa chất Dầu khí” – Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn Địa chất Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (8h00 Thứ sáu, ngày 9/6/2017), thay mặt tập thể Bộ môn tôi xin trân trọng cảm ơn mọi sự hỗ trợ quý giá về tinh thần, vật chất cũng như trí tuệ mà các tập thể và cá nhân đã, đang và tiếp tục dành cho Bộ môn Địa chất Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGÀNH ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ – NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP BỘ MÔN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ (1977-2017)
 
Thông tin về chương trình Hội nghị khoa học, Hội thảo – Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn Địa chất Dầu khí (xem file đính kèm bên dưới) 
 
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin quý vị vui lòng xác nhận tham dự Hội nghị và/hoặc Hội thảo trước ngày 06/6/2017 qua điện thoại hoặc email sau đây:
- Tel: 04.37520009 (bộ môn ĐCDK)   Mobile: 0966039670 (Ms. Ánh)
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại Hội nghị khoa học và Hội thảo – Lễ kỷ niệm.
 
Trưởng Bộ môn Địa chất Dầu khí
TS. Phạm Văn Tuấn