LỜI CẢM ƠN TỪ BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC, HỘI THẢO-LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM BỘ MÔN ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

Kính gửi các tập thể, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị và Hội thảo,

Kính gửi các quý vị lãnh đạo đơn vị, các nhà quản lý và các bạn đồng nghiệp,

Kính gửi các anh chị cựu sinh viên, cựu nghiên cứu sinh ngành Địa chất Dầu khí,

Hội nghị khoa học “Thách thức của Địa chất Dầu khí trong Thăm dò và khai thác dầu khí” – ngày 8/6/2017 và Hội thảo “Công tác đào tạo ngành Địa chất Dầu khí, Kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn Địa chất Dầu khí” – ngày 9/6/2017 đã được tổ chức thành công. Bộ môn Địa chất Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất xin được cảm ơn tất cả các trao đổi, tranh luận khoa học quý báu trong buổi Hội nghị khoa học; xin được cảm ơn tất các ý kiến tâm huyết của quý vị đại biểu về công tác đào tạo ngành Địa chất Dầu khí trong buổi Hội thảo – Lễ kỷ niệm.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hưởng ứng về tinh thần, gửi bài tham dự Hội nghị khoa học và ủng hộ về vật chất của các đơn vị:

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

- Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP)

- Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và các Trung tâm trực thuộc Viện: Trung tâm nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và khai thác dầu khí (EPC); Trung tâm phân tích thí nghiệm (VPI-Labs); Trung tâm lưu trữ dầu khí (VPI-PAC).

- Liên doanh dầu khí Vietsovpetro (VSP); Viện NCKH và Thiết kế dầu khí biển (VSP-NIPI).

- Công ty điều hành chung Cửu Long (CuuLong JOC))

- Công ty điều hành thăm dò dầu khí trong nước (PVEP-POC)

- Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc (PhuQuoc POC)

- Công ty dầu khí Sông Hồng (PVEP SongHong)

- Công ty cổ phần Vận tải sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping)

- Công ty điều hành chung Hoàng Long – Hoàn Vũ (Hoang Long – Hoan Vu JOCs)

- Công ty điều hành chung Thăng Long (ThangLong JOC)

- Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)

- Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ môn Địa chất Dầu khí)

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Địa chất)

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của Hội đồng khoa học Hội nghị; chân thành cảm ơn các Công ty, Trung tâm, các Phòng, Khoa, Ban, các Bộ môn trong toàn Trường và các thầy cô giáo, các cán bộ, các thế hệ NCS và cựu sinh viên Địa chất Dầu khí hiện đang công tác trong và ngoài ngành Dầu khí.

Chúng tôi xin dành những lời cảm ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm và tập thể cán bộ viên chức khoa Dầu khí. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và tập thể Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Xuất bản trong Trường. Nhân dịp đặc biệt này, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH một thành viên in Quảng Ninh đã góp phần quan trọng làm nên thành công của buổi Hội nghị và Hội thảo. 

Xin kính chúc tất cả các quý vị sức khoẻ và thịnh vượng, đạt nhiều thành tích mới trong công tác. 

Trân trọng cảm ơn./.

 Hà Nội, ngày 15/6/2017

Trưởng Bộ môn Địa chất Dầu khí

TS. Phạm Văn Tuấn

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo Công tác đào tạo ngành Địa chất dầu khí và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bộ môn

 

 TS Phạm Văn Tuấn - Trưởng Bộ môn phát biểu tóm tắt truyền thống và thành tích của Bộ môn Địa chất Dầu khí trong 40 năm qua

 Bộ môn Địa chất dầu khí đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

TS. Nguyễn Quốc Thập - Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao Bằng khen của Tập đoàn cho Bộ môn Địa chất dầu khí

 Lãnh đạo BM Địa chất Dầu khí tặng hoa tri ân lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ