Lịch sinh hoạt học thuật

Bộ môn Địa chất dầu khí trân trọng kính mời Ban chủ nhiệm khoa, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp, các nhà khoa học, các em sinh viên quan tâm tới dự buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Văn phòng Bộ môn (P. 807, nhà C12, Trường Đại học Mỏ - Địa chất). 

 

STT Họ và tên người báo cáo Tên báo cáo học thuật Thời gian
1 Phạm Văn Tuấn Nghiên cứu bao thể trong phân tích bể trầm tích. 11-12h ngày 21/3/2019 
2 Bùi Thị Ngân Dấu vết sinh học (oil biomarkers) và ứng dụng trong xác định nguồn gốc, tuổi, độ trưởng thành của dầu. 11-12h ngày 04/4/2019 
3 Nguyễn Minh Hòa Quy luật cấu trúc và các tiêu chí dự báo các mỏ dầu khí trong đá móng bể Cửu Long. 11-12h ngày 23/5/2019 
4 Lê Ngọc Ánh Đặc điểm nhận dạng dòng chảy tập trung dạng ống trên tài liệu địa chấn bể trầm tích Kribi - Campo, Cameroon.  11-12h ngày 06/6/2019 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng./.