Bảo vệ đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở

Chiều ngày 09/1/2020, Hội đồng thẩm định đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Nghiên cứu nguồn gốc dầu khí trong đá móng mỏ Bạch Hổ dựa trên liên kết dầu thô - đá mẹ", Mã số T18-37 do ThS Bùi Thị Ngân (Bộ môn Địa chất Dầu khí) làm chủ nhiệm tại Văn phòng Bộ môn Địa chất Dầu khí (phòng 807 nhà C12). 

Hội đồng đã làm việc theo quy định hiện hành về việc bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở gồm: tác giả trình bày về kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong hội đồng đánh giá, nhận xét, phản biện về đề tài (tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, kết quả nghiên cứu). 

Sau hơn 1h làm việc, các thành viên hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao về mặt ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Đề tài được đánh giá có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đề nghị tác giả cần chỉnh sửa theo một số góp ý của thành viên trong hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: