Bảo vệ đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ

Sáng ngày 14/2/2020, Hội đồng thẩm định đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu sự phát triển địa chấ và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eocene - Oligocene) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực đông bắc bể Sông Hồng", Mã số B2017-MDA-13ĐT do TS Lê Ngọc Ánh (Bộ môn Địa chất Dầu khí) làm chủ nhiệm tại phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Tham gia buổi bảo vệ gồm có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu, phòng Khoa học công nghệ và các nhà khoa học quan tâm. PGS.TS. Phạm Huy Tiến- chủ tịch hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Hội đồng đã làm việc theo quy định hiện hành về việc bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ gồm: đại diện nhóm tác giả trình bày về kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong hội đồng đánh giá, nhận xét, phản biện về đề tài (tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, kết quả nghiên cứu). 

Sau hơn 2h làm việc, các thành viên hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao về mặt ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Đề tài được đánh giá có chất lượng xuất sắc. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đề nghị tác giả cần chỉnh sửa theo một số góp ý của thành viên trong hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: