Bộ môn Địa vật lý

   Địa chỉ: Tầng 8, Nhà C, Khu A, Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

   Điện thoại: 04 32121646     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Lãnh đạo đơn vị:

   
 
 
 
Trưởng bộ môn
PGS.TS. Phan Thiên Hương
 

  

 
 
 

   Danh sách cán bộ:

  1.

PGS. TS. Lê Hải An

6. ThS. Dương Văn Hào
  2. PGS. TS. Phan Thiên Hương 7. KS. Phan Thị Hồng
  3. ThS. Kiều Duy Thông
8. CN. Trương Thị Chinh
  4. ThS. Trần Danh Hùng 9.
KS. Vũ Hồng Dương
  5. CN. Đào Thị Bích Thủy 10.
KS. Phạm Ngọc Kiên
   
 
11  KS. Trần Quang Trung

   Thành tích đào tạo:

  + Đã đào tạo 20 Tiến sĩ, 33 Thạc sĩ, 755 Kỹ sư

   Chuyên ngành đào tạo:

  + Đào tạo TS: chuyên ngành địa vật lý mã số 62520501
  + Đào tạo ThS: chuyên ngành địa vật lý mã số 60520502
  + Đào tạo Đại học: Địa vật lí trong lĩnh vực dầu khí và biển; Địa vật lí trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường; Vật lí Địa cầu; Địa vật lí trong lĩnh vực địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, xây dựng công trình ngầm.
  + Đào tạo Cao đẳng: Hệ cao đẳng Địa vật lí, thời gian đào tạo 3 năm, đào tạo kĩ sư thực hành. Học sinh tốt nghiệp cao đẳng loại khá có thể học tiếp chương trình liên thông cao đẳng - đại học; các học sinh khác sẽ làm việc tại các cơ sở công tác thực tế, sau đó có thể trở lại trường học tại chức Địa vật lí. Đào tạo cao đẳng Địa vật lí đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện nay về kĩ sư thực hành.

 

+ Đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học: Sau khi tốt nghiệp chương trình cao đẳng Địa vật lí, các kĩ sư thực hành Địa vật lí có đủ điều kiện sẽ được đào tạo liên thông các kiến thức bổ sung theo chương trình đào tạo kĩ sư Địa vật lí và tự chọn phần kiến thức chuyên sâu địa vật lí trong các lĩnh vực dầu khí và biển, khoáng sản và môi trường. Kĩ sư tốt nghiệp có thể nhận công tác tại các cơ sở như các kĩ sư đào tạo theo hệ chính qui 5 năm.

 

+ Các khoá học ngắn hạn, cấp chứng chỉ:

1.  Ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong tìm kiếm khoáng sản 

2.  Ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu địa chất biển  

3.  Ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu môi trường và tai biến địa chất

4.  Ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong tìm kiếm dầu khí 

5.  Ứng dụng các phương pháp địa vật lý công trình và thủy văn 

6.  Ứng dụng hệ thống phương pháp xử lý số liệu cho tài liệu Địa vật lý tìm kiếm khoáng sản 

7.  Ứng dụng hệ thống phương pháp xử lý số liệu cho tài liệu Địa vật lý nghiên cứu cấu trúc 

8.   Nguyên tắc an toàn lao động trong Địa vật lý 

   Hợp tác đào tạo

  + Bộ môn hiện đang nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan bên ngoài để phối hợp tổ chức những lớp học nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và sản xuất phù hợp với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới.

  Nghiên cứu khoa học:   

  + Phát huy thế mạnh của Bộ môn, với những thầy cô giáo có kinh nghiệm và trình độ trong nghiên cứu; sự cập nhật, tiếp thu và phát triển các phương pháp, công nghệ mới về địa vật lý của các nước trên thế giới các cán bộ của Bộ môn địa vật lý còn chủ trì và tham gia các đề tài khoa học, công nghệ các cấp, các hợp đồng sản xuất.
  + Thành tích: 23 đề tài khoa học cấp Nhà nước và đề tài khoa học cơ bản Nhà nước; 20 đề tài cấp bộ
  + Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý tìm kiếm thăm dò dầu khí,

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu biển,

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý tìm kiếm thăm dò gas hydrate,

- Nghiên cứu ứng dụng địa vật lý giải quyết các nhiệm vụ địa chất,

- Nghiên cứu ứng dụng địa vật lý giải quyết các nhiệm vụ địa chất công trình,

- Nghiên cứu ứng dụng địa vật lý giải quyết các nhiệm vụ địa chất thuỷ văn,

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý tìm kiếm các quặng ẩn,

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu môi trường và thảm hoạ,

- Nghiên cứu các trường vật lý của Trái đất,

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý nghiên cứu cấu trúc sâu

- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp địa vật lý trong các lĩnh vực khác: Địa nhiệt, Khảo cổ học, nông nghiệp, thuỷ lợi...

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phát triển các phương pháp xử lý số liệu địa vật lý,

- Nghiên cứu áp dụng những công nghệ mới vào khảo sát và xử lý số liệu địa vật lý.

   Hợp tác quốc tế

        Tuyệt đại bộ phận cán bộ của Bộ môn được đào tạo các bậc khác nhau tại các nước có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới như: CHLB Nga, Ba Lan, Trung Quốc, Rumani, Anh, Thụy Sĩ. Hiện nay Bộ môn tiếp tục kế thừa và phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác có hiệu quả về Khoa học và Đào tạo với nhiều trường ĐH trên thế giới như:

-  Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga.

-  Trường ĐH Oklahoma, Mỹ

-  Trường ĐH Đồng Tế Thượng Hải, ĐH Tây Bắc Tây An, Trung Quốc.

   Khen thưởng                                                                                               

  + Bộ môn 08 năm liên đạt danh hiệu tổ LĐXHCN
 

+ Năm 1975 được nhận lẵng hoa của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng.

 

+ Các bằng khen của TT Chính phủ, Bộ, Ngành,…        

 

 

 

 

 

 

 

 Thông tin tuyển dụng cán bộ