Thông báo về việc nộp bản mềm đồ án tốt nghiệp của sinh viên Địa vật lý K54

Bộ môn thông báo về việc nộp đồ án mềm (đĩa CD) của các sinh viên lớp Địa vật lý K54 như sau:

1/ Hạn cuối nhận đồ án mềm là ngày 16/6/2014 (thứ 2)

2/ Các bạn tập trung lại cho cán bộ lớp và lưu vào đĩa CD có chất lượng tốt để lưu lại bộ môn

3/ Các bạn trong danh sách dưới đây lưu thêm toàn bộ file ảnh gốc phục vụ bảo vệ, file đồ án lưu dưới dạng word, và số liệu gốc lấy được (nếu có):

- Lớp khoáng sản: Lụa, Luật, Mai, Đỗ, Thu (bảo vệ 16/6), Susady (bảo vệ 16/6), các bạn nhóm phóng xạ.

- Lớp dầu khí - biển: Dung, Hữu.

Zoom Lebron XIV 14