Thông báo về kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Địa vật lý K54

Bộ môn thông báo về kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp cho các sinh viên Địa vật lý K54 chưa bảo vệ tốt nghiệp ngày 2-3/6/2014 như sau:

1. Danh sách các sinh viên còn lại của đợt 1 bảo vệ ngày 16/6/2014 như sau:

Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Đình Kỳ

Khamphouthone Susady

Bùi Thị Thu

Bùi Văn Trực (K53)

2. Các sinh viên không bảo vệ đợt 1 phải tự hoàn thiện toàn bộ các thủ tục với văn phòng Khoa Dầu khí, Phòng Đào tạo Đại học trước ngày 20/10/2014 và báo về Bộ môn

3. Hạn nộp 3 quyển đồ án mềm của các sinh viên bảo vệ đợt 2 - lớp Địa vật lý K54 là ngày 20/10/2014.

4. Dự kiến ngày bảo vệ đợt 2 là ngày 3/11/2014

Buy Clearance Price Nike Air Huarache Mens