Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Đức Công

Ngày 07/10/2015, NCS Lê Đức Công của Bộ môn Địa vật lý đã bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài:

"Áp dụng phương pháp thăm dò địa chấn để xác định đặc điểm cấu trúc địa chất phục vụ đánh giá tiềm năng dầu khí bể Tư Chính - Vũng Mây"

 

Đến dự với buổi bảo vệ luận văn có các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các đồng nghiệp trong ngành.

Nghiên cứu sinh được hội đồng đánh giá cao và công nhận các kết quả mà nghiên cứu sinh đạt được.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án: