Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 - năm 2016

Ngày 7 tháng 6 năm 2016, Bộ môn địa vật lý đã tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 4 học viên K28 và K29

Các học viên đã báo cáo kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng và được đánh giá cao.

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày bảo vệ