Tuyển sinh cao học Địa vật lý

Thông báo về việc tuyển sinh cao học Địa vật lý: Từ tháng 11/2011 trường Mỏ - Địa chất bắt đầu bán hồ sơ tuyến sinh cao học. Tổ chức thi sau đại học đợt 1 năm 2012 vào cuối tháng 2 năm 2012. (Thống báo chi tiết xem file PDF bên dưới)

Jordan ULTRA.FLY

{ File PDF: Thông báo