Bảo vệ luận văn thạc sĩ K26 - K27

Ngày 21-22/4/2015, Bộ môn Địa vật lý đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho 14 học viên cao học khóa 26 và khóa 27. Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi bảo vệ.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU, ĐỊNH HƯỚNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ

Hướng nghiên cứu địa vật lý:

 1. Xử lý tài liệu địa chấn nâng cao tỷ số tín hiệu/ nhiễu.
 2. Minh giải cấu trúc địa chất
 3. Nghiên cứu thuộc tính địa chấn khoanh vùng triển vọng dầu – khí.
 4. Phân tích tổng hợp tài liệu ĐVLGK xác định tham số tầng chứa
 5.  ‎Xác định dị thường áp suất 
 6.  Xác định môi trường trầm tích 
 7.  Dự báo tướng đá (rock type) từ ĐVLGK
 8.  Địa tầng phân tập 
 9.  Tích hợp mẫu lõi - ĐVLGK để đặc tính hoá tầng chứa
 10.  ‎Mô hình hoá tầng chứa (properties and facies modelling)
 11.  Đánh giá đo kiểm ‎tra khai thác

Thông báo lịch bảo vệ luận văn cao học đợt 2 -2014

Theo tiến độ học tập và tình hình hoàn thành luận văn của các lớp cao học Địa vật lý K24, K25, K26 Hà Nội và Vũng Tàu. Bộ môn thông báo tới các học viên có kế hoạch bảo vệ luận văn đợt 2 (10/2014) nộp bản in bìa cứng và nhận xét có chữ ký của thầy hướng dẫn chính tại văn phòng Bộ môn trước ngày 13/10/2014 để Bộ môn thành lập Hội đồng.

 Bộ môn chỉ giải quyết các thủ tục thành lập hội đồng và xếp lịch bảo vệ khi các học viên hoàn thành các thủ tục ở phòng Sau Đại học và nộp các giấy tờ, tài liệu kể trên.

Thời gian bảo vệ trước ngày 30/10/2014, đề nghị các học viên đến đợt bảo vệ trong thời gian nói trên hoàn thành đúng hạn.

Các học viên không hoàn thành đúng hạn phải làm đơn gia hạn có xác nhận của thầy hướng dẫn chính và xác nhận của Bộ môn nộp tại phòng Sau Đại học trước ngày 30/10/2014.

Bộ môn Địa vật lý

Đăng ký thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp

Bộ môn Địa vật lý thông báo cho các bạn bảo vệ tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2014 như sau:

1. Các bạn chủ động làm đơn xin đi thực tập tốt nghiệp, và xin bảo vệ đồ án tốt nghiệp theo file mẫu đính kèm với tài liệu này.

2. Sau khi hoàn thành đơn, các sinh viên liên hệ với thầy hướng dẫn để xin xác nhận, và nộp lại bộ môn để lấy xác nhận của bộ môn.

3. Giấy xác nhận đã có đầy đủ chữ ký được nộp về phòng Đào tạo, phòng  202 nhà C 12 tầng.

4. Thời hạn tiến hành xin xác nhận của bộ môn là trong tuần từ 22 đến 27 tháng 9 năm 2014

 

Các quy chế, quy định đào tạo sau đại học

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15 tháng 5 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin chi tiết kick link sau: http://humg.edu.vn/vi/dao-tao/dao-tao-sau-dai-hoc/quy-che-quy-dinh

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành kèm theo QĐ số 516 /QĐ-MĐC ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thông tin chi tiết kick link sau:http://humg.edu.vn/vi/images/stories/attachments/article/2136/Quy%20che%20dao%20tao%20tien%20si%20cua%20Truong-2014.pdf