Clip giới thiệu về bộ môn Địa vật lý

https://youtu.be/24Ag1mLaIaE

Clip giới thiệu về bộ môn Địa vật lý vừa được hoàn thiện nhằm cung cấp thông tin cho các bạn học sinh, sinh viên quan tâm và muốn tìm hiểu, học tập tại bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí, trường Đại học Mỏ địa chất.

 

Air Jordan