Tiếp đón đoàn chuyên gia Trung Quốc

Một số hình ảnh trong buổi tiếp đón đoàn chuyên gia Trung Quốc

Xem tiếp...

Tiếp đón đoàn Trung Quốc

Một số hình ảnh tiếp đón đoàn chuyên gia Trung Quốc

Xem tiếp...