Tiếp đón đoàn chuyên gia Trung Quốc

Một số hình ảnh trong buổi tiếp đón đoàn chuyên gia Trung Quốc