Tiếp đón đoàn Trung Quốc

Một số hình ảnh tiếp đón đoàn chuyên gia Trung Quốc