SÁCH LÀ KẾT QUẢ TỪ NCKH - CN

 

TT

Tên sách

Xuất xứ

Họ và tên các tác giả

Tên Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Cẩm nang Kỹ sư Công nghệ Khoan các giếng sâu (Sách dịch)

 

Trương Biên, Nguyễn Xuân Thảo, Phạm Thành, Trần Văn Bản

NXB Khoa học – Kỹ thuật

2006

2

Thủy động lực học: Lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ khai thác dầu khí

Hợp tác đào tạo và NCKH giữa ĐH Mỏ - Địa chất và PV

- Đã dạy cho KS VSP 1/2006 tại Vũng Tàu;

- Đã dạy cho KS PVEP 8/2006 tại Tp HCM

- Đã dạy cho KS PVEP 1/2008 tại Hà Nội;

- Sẽ dạy các lớp khác nữa của PV

Phan Từ Cơ

Khoa học và Kỹ thuật

2007

3

Kỹ thuật Ma sát

 

Trần Văn Bản, Triệu Hùng Trường

ĐH Mỏ - Địa chất

2007