Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học với tiêu đề " Magnetotelluric method (MT) for mineral at depth, particularly, the equipments and technology to install field work and data processing"

Thời gian: 13h30 ngày 25 tháng 11 năm 2011

 Địa điểm: Thư viên Khoa Dầu khí, tầng 9 nhà C12 tầng.

Báo cáo viên: Professor Chow -Son Chen

Hội thảo đã kết thúc, sau đây là một số hình ảnh trong hội thảo: {Hình ảnh1}{Hình ảnh2}{Hình ảnh3}{Hình ảnh4}{Hình ảnh5}