Bảo vệ luận văn thạc sỹ lớp Cao học Địa vật lý K26

Ngày 30 - 31/10/2014, bộ môn Địa vật lý tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học Địa vật lý K26. Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi bảo vệ luận văn.

TS. Nguyễn Tuấn Phong giới thiệu học viên và tên đề tài luận văn thạc sĩ.

Học viên Nguyễn Thị Hải Hà bảo vệ luận văn

Học viên Mai Đức Đông trình bày nội dung luận văn trước hội đồng

Học viên chụp ảnh lưu niệm tại bộ môn