Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Đức Công

Ngày 28 tháng 1 năm 2015, Bộ môn Địa vật lý đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Đức Công tại phòng họp nhà B, trường Đại học Mỏ - Địa chất. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ