Thông báo Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn Địa vật lý

THÔNG BÁO LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ

HỘI THẢO BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ 50 NĂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

            Bộ môn Địa vật lý xin trân trọng thông báo Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bộ môn Địa vật lý và Hội thảo “Bộ môn Địa vật lý 50 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học” được tổ chức từ 8h30 sáng ngày thứ Sáu (20/5/2016).

Bộ môn trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tài trợ cho lễ kỷ niệm và hội thảo lần này.

 

Bộ môn Địa vật lý đã viết giấy mời tới các cơ quan, đơn vị, các thầy cô giáo, cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên và cựu sinh viên. Tuy nhiên, trong quá trình gửi đi có thể xảy ra thiếu sót, Bộ môn kính mong quý vị thông cảm và trong trường hợp đó thông báo này có thể thay cho giấy mời của Bộ môn.

               DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ CHO LỄ KỶ NIỆM                  VÀ HỘI THẢO CỦA BỘ MÔN ĐỊA VẬT LÝ

            TT

Tên tổ chức, cá nhân

TT

Tên tổ chức, cá nhân

1

PVN – Ban tìm kiếm thăm dò

2

PVFCCo

3

Liên đoàn Vật lý – Địa chất

4

VinGroup

5

PTSC

6

PVEP

7

Viện Dầu khí - EPC

8

Petropartner

9

CGG

10

Viện Nghiên cứu và Thiết kế Dầu khí Biển

11

PVD Drilling

12

PVI

13

Eastsea Star

14

Chi hội Địa vật lý Khoáng sản và Môi trường

15

Công ty Đo đạc và Khoáng sản

16

SISC group

17

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

18

Công ty cổ phần Tấn Phát

19

Viện Địa chất và Địa vật lý Biển

20

Hương Hải Group

21

Black Gold

22

Trung tâm Điều tra Tài nguyên và Môi trường Biển

23

Viện Dầu khí Việt Nam

24

Tập đoàn Tây Giang

25

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý

26

Đoàn Địa vật lý PECC1

27

Hoàn Vũ JOC

28

Trung tâm Địa vật lý – Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

29

Hoàng Long JOC

30

Lớp Địa vật lý K37

31

Cựu sinh viên Địa Vật lý Giếng khoan - Vietsovpetro

32

Lớp Cao học Địa vật lý K28

33

Lớp Địa vật lý K23

34

Lớp Địa vật lý K24

35

Cựu sinh viên công tác tại PTSC

36

Cựu sinh viên công tác tại POC

37

Lớp Địa vật lý K34

38

Học viên Cao học Địa vật lý công tác tại Vietsovpetro

39

Lớp Địa vật lý K39

40

Lớp Địa vật lý K40

41

Lớp Địa vật lý K41

42

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

43

Ông Đoàn Thế Hùng

44

Ông Nguyễn Tiến Phong

45

Ông Ngô Khánh Xạ

46

Ông Nguyễn Trường Giang

47

Ông Nguyễn Anh Đức (PVEP)