Kế hoạch Bảo vệ tốt nghiệp khóa 57 Bộ môn Khoan - Khai thác

Bộ môn Khoan - Khai thác thông báo kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp khóa 57 như sau:

Lớp Ngày nộp Đồ án Dự kiến ngày bảo vệ
Khoan thăm dò K57 29/05/2017 09/06/2017
Khoan - Khai thác K57 VT 06/06/2017 16/06/2017
Khoan - Khai thác K57A+B HN 16/06/2017 28&29/06/2017

Ghi chú: Các em nộp 01 quyển đồ án, có chứ ký của tác giả và thầy hướng dẫn, in bìa xanh bình thường (không cần bìa nhũ) về văn phòng Bộ môn đúng hạn.

Đề nghị các em sinh viên và thầy cô hướng dẫn nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên!

adidas

Kế hoạch nộp ĐATN và BVTN K56 HN

Bộ môn thông báo kế hoạch nộp ĐATN và dự kiến thời gian BVTN của sinh viên hệ Chính qui tại Hà Nội K56; lớp Tại chức tại Phúc Yên và Vũng tàu như sau:

  Thời gian nộp tên đồ án Thời gian nộp đồ án Dự kiến thời gian bảo vệ
KKT56 01/06/2016 06/06/2016 15 và 16/06/2016
KTD56 17/06/2016 24/06/2016
TC KTD56 Phúc Yên   27/06/2016 11/07/2016
TC KKT57 Vũng Tàu   06/07/2016 23/07/2016

 

 

Nike React Element 87

Mẫu trình bày đồ án tốt nghiệp

      Theo thông báo của Khoa và Bộ môn, sinh viên trình bày đồ án tốt nghiệp cần phải hoàn thành theo đúng thời gian qui định, và phải trình bày theo một mẫu chung thống nhất trong toàn Khoa (như trong file đính kèm)./.

Kids Fashion
Attachments:
Download this file (MAU VIET DO AN TN.pdf)MAU VIET DO AN TN.pdf267 Kb

Kế hoạch bào vệ tốt nghiệp k55

Theo tinh thần cuộc họp ngày 8 tháng 5 năm 2015, Bộ môn thông báo kế hoạch nộp đồ án tốt nghiệp và thời gian bảo vệ tốt nghiệp đến toàn thể các thầy cô giáo phụ trách hướng dẫn tốt nghiệp và sinh viên K55 trực thuộc Bộ môn như sau: 

  Lớp KKT55 VT  Lớp KTD55 Lớp KKT55 HN
Thời gian Nộp ĐATN 28/5/15 08/6/15 15/6/15
Bảo vệ TN 09/6/15 18/6/15 25/6/15

 Đề nghị các thầy cô giáo và các em sinh viên nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch trên./.

Zip Boots Designer Shoes

Một số lưu ý khi đăng ký môn tự chọn B

Sinh viên khi đăng ký môn tự chọn B cần chú ý các học phần sau không được tính vào điểm tích lũy:

Xem tiếp...